Hoppa till innehåll

Inspelningen av webbinariet och presentationen riktad till välfärdsområdena har publicerats

Diskrimineringsombudsmannen anordnade ett webbinarium, som var avsett  i synnerhet för välfärdsområdena. Webbinariet handlade om främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering i välfärdsområdena. Syftet med webbinariet är att ge stöd i etableringen av jämlika strukturer och verksamhetsmodeller. Webbinariet är tillgängligt för visning som en inspelning.

Under webbinariet går vi igenom hur välfärdsområdena i praktiken kan främja förverkligandet av likabehandling och säkerställa icke-diskriminering i sina tjänster. Webbinariet behandlar också likabehandlingsplanering samt ger anvisningar för planeringen.

Webbinariet ger information om likabehandling och diskriminering samt hur diskrimineringslagens förpliktelser ska beaktas i välfärdsområdenas verksamhet. Webbinariet ger också konkreta exempel på god praxis genom vilken likabehandling  framgångsrikt  har främjats inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Inspelningen och presentationen har publicerats med undertexter på svenska och på finska. Den finska inspelningen har också teckenspråkstolkning.

06.07.2023