Hoppa till innehåll

Högskolepraktikplatser lediga på diskrimineringsombudsmannens byrå

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås 4 st praktikantplatser för 4 månader i första hand för jurisstuderande i magisterskedet under tiderna 1.4.-31.7.2023 (2 st), 15.7.-15.11.2023 (2 st).
 
Praktikanten jobbar i vårt diskrimineringsteam med huvuduppgiften att bistå i behandlingen av klientärenden. Uppdraget ger en möjlighet att på ett mångsidigt sätt bekanta sig med ombudsmannens updrag som laglighetsövervakare. Tyngdpunkten i arbetet ligger vid att bedöma kundernas förfrågningar, uppgöra förslag till svar och begäran om utredningar samt att delta i ombudsmannens telefon- och chat-dejour.
 
Vi önskar att du är i slutskedet av dina studier. I första hand söker vi personer som bedriver fördjupade studier i något av följande områden: grund- samt mänskliga rättigheter, straff- och processrätt, statsförfattningsrätt, förvaltningsrätt eller internationell rätt.
 
Vi förväntar oss att du innehar en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Goda språkkunskaper i de bägge inhemska språken samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi uppskattar förmåga till ett flexibelt och självständigt arbetssätt.
 
Tidpunkt och längd: 4 mån: 1.4.-31.7.2023 (2 st), 15.7.-15.11.2023 (2 st)
Praktikens omfattning: Heltid
Lön: 1450 euro kk/mån
Antal praktikantplatser: 4
Information om lönen och anställningen: Vi önskar gärna att du beviljats praktikantstöd, men detta är inte en absolut förutsättning.
Placering: Helsingfors
Sista ansökningsdag: 15.2.2023
 
I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med vår likabehandlings- och jämställdhetsplan strävar vi i rekryteringen efter att tillämpa positiv särbehandling för att främja mångfald bland personalen.
 
Skicka din ansökan per epost till addressen: rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi med rubriken ”Juridisk praktikant”.
 
Tilläggsuppgifter ges av specialsakkunnig/teamledare Robin Harms per epost: robin.harms(at)oikeus.fi

30.01.2023