Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen rekryterar överinspektör till arbetet mot våld mot kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen rekryterar överinspektör till arbetet mot våld mot kvinnor. Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande gällande bedömning och rapportering av ärenden som gäller våld mot kvinnor och våld inom familjen.

Överinspektörens uppgift är att följa och bedöma hur den nationella lagstiftningen fungerar samt hur de internationella förpliktelserna uppfylls. Till uppgifterna hör bland annat beredning av ombudsmannens ställningstaganden, rekommendationer och utredningar om våld mot kvinnor och våld inom familjen, deltagande i arbetsgrupper, utbildning, kommunikation samt andra uppgifter som ombudsmannen tilldelar överinspektören inom ombudsmannens mandat. I och med att tjänsten är ny kommer den sakkunniga att bygga upp samarbetsnätverk och förfaringssätt.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har en lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor som gäller våld mot kvinnor och våld inom familjen, den nationella lagstiftning och internationella avtal som förknippas med dem samt tillämpningen av dessa. Framgångsrik skötsel av uppgiften kräver flera års erfarenhet av arbete mot våld mot kvinnor och till exempel förtrogenhet med tillgodoseendet av rättigheterna för våldsoffer, stödtjänster och könsperspektiv, kännedom om organisations- och myndighetsfältet samt erfarenhet av påverkansarbete. Kännedom om straffrätt och straffprocessrätt samt ett intersektionellt perspektiv ses som meriterande.

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 13.6.2022 eller enligt överenskommelse.
Ansökningstiden går ut: 30.5.2022

Läs mer och sök platsen på valtiolle.fi.

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen tillgodoseendet av likabehandling och värdesätter mångfald inom arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med jämställdhets- och likabehandlingsplanen kan positiv särbehandling tillämpas vid tillsättningen av tjänsten för att främja mångfald i personalstrukturen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

09.05.2022