Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen rekryterär förvaltningschef till tidsbunden befattning

Diskrimineringsombudsmannen söker en förvaltningschef till en tidsbunden befattning för att utveckla våra förvaltningsfunktioner, för tiden 1.6.2023-31.12.2024. Förvaltningschefen ansvarar för två myndigheters, diskrimineringsombudsmannens och äldreombudsmannens byråers allmänna, personal- och ekonomiförvaltning. Hen är förman i förvaltningsenheten som består av 5-7 personer.

Förvaltningschefen är ett erfaret förvaltningsproffs som planerar, genomför och utvecklar diskrimineringsombudsmannens och äldreombudsmannens förvaltningsfunktioner. De bästa förutsättningarna för skötande av uppgiften ger en lämplig högre högskoleexamen som innehåller studier i förvaltning, ekonomiförvaltning och HR, till exempel en magistersexamen i förvaltningsvetenskap eller ekonomi. Som en särskild fördel ser vi kunskap inom HR, ekonomi- och allmän förvaltning samt minst 3-5 års erfarenhet av förmanskap inom den offentliga sektorn. Dessutom förväntas den som väljs till tjänsten ha goda samarbets- och organiseringsfärdigheter, ansvarsfullt och systematiskt arbetssätt med betoning på utveckling samt god samarbetsförmåga och förmåga att leda förvaltningsenhetens dagliga arbete.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: 1.6.2023 eller enligt avtal.
Tidsbegränsad till: 31.12.2024
Ansök senast: 29.5.2023 23.59. Sök platsen på valtiolle.fi.
Lön: Den föreslagna kravnivån för tjänsten är 19 (4508,41 euro/mån). Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel som i tjänsteförhållandets början, beroende på personens utbildning och erfarenhet, i allmänhet brukar vara ca. 17-26 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Kontaktperson    
Kristina Stenman
029 566 6809
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer med olika kön och i olika åldrar samt personer som tillhör språkliga, kulturella och övriga minoriteter, inklusive personer med funktionsnedsättning. I enlighet med byråns likabehandlings- och jämställdhetsplan kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen.

09.05.2023