Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: Produktionsbolaget för The Voice of Finland diskriminerade rysk medborgare som är bosatt i Finland

Produktionsbolaget för programmet The Voice of Finland, ITV Studios Finland Oy, diskriminerade en person med dubbelt ryskt och finskt medborgarskap som är bosatt i Finland genom att ta bort personen från programmet på grund av personens ryska medborgarskap. Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning i detta fall. Efter det att Ryssland inlett anfallskriget mot Ukraina har diskrimineringsombudsmannen mottagit flera kontakter om begränsningar som utan godtagbar anledning riktats mot ryska medborgare.

Under hösten 2022 togs en rysk medborgare bort från programmet The Voice of Finland när hen redan kommit vidare från kvalet. Diskrimineringsombudsmannen bedömde ärendet enligt diskrimineringslagen och kom fram till att det var frågan om diskriminering. Produktionsbolaget har erkänt diskrimineringen och betalat gottgörelse för diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen till den deltagare som togs bort från programmet.

– Produktionsbolaget för The Voice of Finland, ITV Studios Finland Oy, tog bort deltagaren från programmet på diskriminerande grunder, alltså är det frågan om diskriminering på basis av nationalitet, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Diskrimineringsombudsmannen främjade förlikning i detta fall.

– I ett världsläge som inte tidigare setts fattade produktionsbolaget och kanalen ett snabbt beslut om att stänga av en deltagare från programmet mitt i produktionen. Strax efter det kom vi fram till att beslutet varit felaktigt och erbjöd deltagaren en möjlighet att återvända till tävlingen. Vi har förbundit oss till att behandla alla jämlikt och vi ber om ursäkt för vårt agerande. Vi har gjort ett förlikningsavtal med den här deltagaren i samarbete med diskrimineringsombudsmannens byrå, säger verkställande direktör för ITV Studios Finland Oy Pete Paavolainen.

Efter det att Ryssland inledde anfallskriget mot Ukraina har flera fall av diskriminering och trakasserier mot personer med rysk bakgrund kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom. Diskrimineringsombudsmannen understryker att diskriminering av personer med rysk bakgrund eller ryska medborgare inte är acceptabelt, och att sanktioner mot Ryssland ska tillämpas enligt ramen för EU:s beslut.

– Sanktioner är noggrant begränsade rättsliga beslut. Deras tillämpningsområde kan inte självmant utvidgas. Trakasserier eller diskriminering mot ryska medborgare eller ryskspråkiga personer är aldrig acceptabelt, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina har diskrimineringsombudsmannen tagit emot kontakter om misstänkt diskriminering mot ryska medborgare

Diskrimineringsombudsmannen oroas av kontakter ombudsmannen fått enligt vilka olika aktörer utan grund utesluter ryska medborgare eller ryskspråkiga personer från sin verksamhet. Diskriminering är aldrig acceptabelt, och aktörer kan inte sätta begränsningar för ryska personer, i synnerhet för personer som är bosatta i Finland, utan godtagbara skäl.

Till exempel har ryska medborgare samt personer med dubbelt medborgarskap förbjudits att delta i tävlingsidrott på amatörnivå, trots att sådan verksamhet inte kan anses motsvara internationell tävlingsidrott.  Diskrimineringsombudsmannen har också fått några kontakter om trakasserier som personer med rysk bakgrund blivit utsatta för i sociala medier, i sitt grannskap och på läroanstalter.

26.04.2023