Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: nödvändigt att snabbt ingripa i trakasserier mot sexuella och könsminoriteter samt mot Pride-evenemang

Diskrimineringsombudsmannen oroas över trakasserier och hat mot sexuella och könsminoriteter samt mot Pride-evenemang. Signalerna om trakasserier, diskriminering och rädsla för våld som unga personer upplever är särskilt oroande. Ombudsmannen betonar att myndigheterna, arbetsgivarna och utbildningsanordnarna har en skyldighet att ingripa i trakasserier och diskriminering samt att aktivt främja likabehandling. Det är nödvändigt att målmedvetet och effektivt ingripa i homo- och transfobi.

Under den gångna sommaren har flera Pride-evenemang blivit föremål för trakasserier. Hat har riktats mot sexuella och könsminoriteter och deras rättigheter har ifrågasatts i den offentliga debatten. Diskriminering, trakasserier och rädsla för våld som unga personer upplevt är särskilt oroande. Till exempel visar resultaten från undersökningen Hälsa i skolan 2021 att en alarmerande stor del av de unga som tillhör sexuella och könsminoriteter har upplevt diskriminering och också fysiska hot.

Det är nödvändigt att effektivt och utan dröjsmål ingripa i homo- och transfobiska trakasserier och diskriminering som sexuella och könsminoriteter blir utsatta för.  Vi måste också arbeta kontinuerligt för att motverka de diskriminerande strukturerna och de homofobiska attityderna i samhället. 

- Vi måste arbeta i hela samhället för att försäkra oss om att unga personer som tillhör sexuella och könsminoriteter kan lita på att man tryggar deras välbefinnande och tillgodoseendet av deras mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att målmedvetet ingripa i trakasserier och diskriminering som de blir utsatta för, betonar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Nödvändigheten av Pride-flaggor har också ifrågasatts i den offentliga debatten. Missuppfattningen om att likabehandling skulle betyda att alla behandlas lika har också kommit fram i debatten. Lika behandling av alla räcker dock inte alltid till att garantera att likabehandling uppnås, utan människogrupper som riskerar bli diskriminerade kan stödjas med särskilda åtgärder. Till exempel just Pride-flaggor är ett synligt och symboliskt sätt att visa stöd till minoriteter och främja likabehandling. 

Enligt diskrimineringslagen har myndigheterna, till exempel kommunerna och städerna, utbildningsanordnarna och läroanstalterna en skyldighet att främja likabehandling och att säkerställa att deras verksamhet inte är diskriminerande. Denna skyldighet innefattar en skyldighet att förebygga all diskriminering som grundar sig på människornas egenskaper samt att målmedvetet ingripa i trakasserier. 

- Till exempel skolorna, läroanstalterna och hobbyverksamheter ska vara trygga miljöer för alla. Alla barn och unga har rätt att bli respekterad, sedd och hörd som sig själva, konstaterar Stenman.

Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Den som blir utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning kan kontakta diskrimineringsombudsmannen. Man kan kontakta diskrimineringsombudsmannen även om man inte är säker på att man har blivit diskriminerad. 

06.09.2022