Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä Pride-tapahtumiin kohdistuvaan häirintään ja vihaan on puututtava viipymättä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä Pride-tapahtumiin kohdistuvasta häirinnästä ja vihasta. Erityisen huolestuttavia ovat viestit nuorten kokemasta häirinnästä, syrjinnästä ja väkivallan pelosta. Valtuutettu korostaa, että viranomaisilla, työnantajilla ja koulutuksenjärjestäjillä on velvollisuus puuttua häirintään ja syrjintään sekä edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta. Homo- ja transfobiaan on puututtava määrätietoisesti ja tehokkaasti.

Kuluneena kesänä useisiin Pride-tapahtumiin on kohdistunut häirintää. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on kohdistettu vihaa ja heidän oikeuksiaan on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa. Erityisen huolestuttavaa on nuorten kokema syrjintä, häirintä ja väkivallan pelko. Esimerkiksi kouluterveyskyselyn 2021 tulokset osoittavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista hälyttävän suuri osa on kokenut syrjintää ja fyysistä uhkaa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan homo- ja transfobiseen häirintään ja syrjintään on puututtava tehokkaasti ja viipymättä. On myös tehtävä jatkuvasti työtä sen eteen, että yhteiskunnan syrjivät rakenteet sekä homofobiset asenteet saadaan purettua. 

- Kaikkialla yhteiskunnassa on tehtävä töitä sen vahvistamiseksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat luottaa siihen, että heidän hyvinvoinnistaan ja ihmisoikeuksiensa toteutumisesta huolehditaan. Heidän kohtaamaansa häirintään ja syrjintään on puututtava määrätietoisesti, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman painottaa.

Myös Pride-liputuksien tarpeellisuutta on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa. Keskusteluissa on myös noussut esille väärinkäsitys, että yhdenvertaisuus tarkoittaisi kaikkien samanlaista kohtelua. Samanlainen kohtelu kaikille ei kuitenkaan aina riitä takaamaan yhdenvertaisuuden toteutumista, vaan syrjinnän vaarassa olevia ihmisryhmiä voidaan tukea erityistoimenpiteillä. Esimerkiksi juuri Pride-liputus on näkyvä symbolinen tapa osoittaa tukea vähemmistöille ja edistää yhdenvertaisuutta. 

Viranomaisilla, kuten kunnilla ja kaupungeilla, koulutuksenjärjestäjillä ja oppilaitoksilla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja varmistaa toimintansa syrjimättömyys. Edistämisvelvollisuus pitää sisällään velvollisuuden ennaltaehkäistä kaikenlaista ihmisten ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää sekä velvollisuuden puuttua määrätietietoisesti häirintään. 

- Esimerkiksi koulujen, oppilaitosten ja harrastusten pitää olla turvallisia ympäristöjä kaikille. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, Stenman toteaa.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kielletään yhdenvertaisuuslaissa. Jos kohtaa syrjintää tai häirintää seksuaalisen suuntautumisen perusteella, voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi olla yhteydessä myös, vaikka ei olisi varma onko kyseessä syrjintä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalvelu.

06.09.2022