Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder två fasta tjänster till specialsakkunniga inom arbetslivet

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder två fasta tjänster till specialsakkunniga inom arbetslivet. De specialsakkunniga fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering.

Till uppgifterna hör bland annat att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, trygga att personers rättigheter förverkligas, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har högre rättsvetenskaplig högskoleexamen, förtrogenhet med grundrättighetsfrågor, mänskliga rättigheter och likabehandlingsfrågor (särskilt inom arbetslivet), samt kunnande inom arbets-, förvaltnings- och processrätt.

Som särskild merit bedöms erfarenhet av uppdrag som rättsligt biträde, ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling (särskilt inom arbetslivet), laglighetsövervakning samt övrig erfarenhet av att trygga rättigheter genom användning av olika rättsskipningsorgan.

Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativ- och samarbetsförmåga, ett självständigt arbetssätt, god skriftlig kommunikation, förmåga att bedöma olika lösningsalternativs samhälleliga påverkan samhället samt god interaktionsförmåga.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet:  Tillsvidareanställning
Inleds: 1.6.2023 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 7.5.2023 23.59. Sök platsen på valtiolle.fi.
Lön: De föreslagna kravnivåerna för tjänsterna är 18 (4226,82 euro/mån) eller 19 (4508,41 euro/mån). Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel som i tjänsteförhållandets början, beroende på personens utbildning och erfarenhet, i allmänhet brukar vara ca. 17-26 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Kontaktperson:
Robin Harms
specialsakkunnig, teamledare
0295 666 815
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling
tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

13.04.2023