Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee kahta työelämän erityisasiantuntijaa vakinaisiin virkoihin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee kahta erityisasiantuntijaa vakinaisiin virkoihin. 
Erityisasiantuntijat toimivat yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjintään puuttumiseen liittyvien asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä.

Erityisasiantuntijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa syrjintää koskevien yhteydenottojen selvittäminen, henkilöiden oikeuksiin pääsyn turvaaminen, valtuutetun kannanottojen valmistelu, aloitteiden ja selvitysten tekeminen, raporttien ja kertomusten kirjoittaminen ja koordinointi, työryhmiin osallistuminen, kouluttaminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto, perehtyneisyys perus-, ihmisoikeus-, ja yhdenvertaisuuskysymyksiin (erityisesti työelämässä), sekä työ-, hallinto- ja prosessioikeudellinen osaaminen. Erityisenä etuna pidämme kokemusta oikeudellisena avustajana toimimisesta, syrjintään puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä (erityisesti työelämässä), laillisuusvalvonnasta sekä muuta kokemusta oikeuksien toteuttamisesta oikeudenkäyttöelimissä. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloite- ja yhteistyökykyä, itsenäistä työskentelyotetta, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, kykyä arvioida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan
Hakuaika päättyy: 7.5.2023 klo 23.59. Hakuohjeet ja sähköinen hakemuslomake valtiolle.fi-palvelussa.
Palkkaus: Tehtävien palkkaus, riippuen hakijoiden aikaisemmasta kokemuksesta, esitetään vahvistettavaksi joko vaativuustasoon 18 (4226,82 euroa/kk) tai 19 (4508,41 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka virkasuhteen alussa, riippuen mm. henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta, yleensä on n. 17-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Robin Harms
erityisasiantuntija, tiiminvetäjä
0295 666 815
[email protected]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoaa esteettömät työtilat ja työntekijöille tehdään tarpeen mukaan kohtuullisia mukautuksia.

13.04.2023