Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst till specialsakkunnig

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst till specialsakkunning. Den specialsakkunniga fungerar som övervakare av verkställigheten av avlägsnanden ur landet. Utöver övervakningsarbetet i Finland deltar den sakkunniga i övervakningar som organiseras av EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå. Uppgiften innefattar övervaknings- och rapporteringsuppgifter, utvecklande av övervakningsarbetet samt påverkansarbete. I arbetet ingår mångsidiga skrivuppgifter, tex. beredande av utlåtanden och ställningstaganden samt skolningsuppdrag. Till den specialsakkunnigas arbetsuppgifter kan även höra andra uppgifter som gäller utlänningars rättigheter, uppgifter som anknyter till rapporteringen om människohandel och våld mot kvinnor samt främjande av likabehandling.

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehar en person som har högre högskoleexamen samt förtrogenhet med grundrättighetsfrågor, mänskliga rättigheter, likabehandlingsfrågor och utlänningars rättsliga ställning i Finland. Som särskild merit bedöms erfarenhet av uppdrag inom laglighetsövervakning, tillämpandet av grundrättigheter och praktisk förtrogenhet med verksamhet inom de myndigheter som verkställer avlägsnanden ur landet samt förtrogenhet med utlänningsjuridik.

Uppgiften kräver beredskap att resa samt att sporadiskt arbeta utanför tjänstetid. Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativ- och samarbetsförmåga, ett självständigt arbetssätt, organisationsförmåga samt god interaktionsförmåga.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.12.2023 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 8.6.2023 23.59. Sök platsen på valtiolle.fi
Lön: Tjänstens lön fastställs enligt det i tjänstekollektivavtalet nämnda bedömningsförfarandet för fastställande av uppgifters kravnivåer innan tjänsten besätts. Den föreslagna kravnivån för tjänsten är 18 (4226,82 euro/mån). Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel som i tjänsteförhållandets början, beroende på personens utbildning och erfarenhet, i allmänhet brukar vara ca. 17-26 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Tiina Valonen
Ledande specialsakkunnig, enhetschef
0295 666 820
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling
tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

23.05.2023