Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee erityisasiantuntijaa vakinaiseen virkaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee erityisasiantuntijaa vakinaiseen virkaan. Erityisasiantuntija toimii maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonnan tehtävissä. Suomessa tehtävän valvontatyön lisäksi erityisasiantuntija osallistuu Euroopan raja- ja merivartioston järjestämien palautuslentojen valvontaan. Hän osallistuu valvontatehtäviin, raportointiin ja valvontatyön kehittämiseen sekä vaikuttamistyöhön. Työhön sisältyy monipuolisia kirjoitustehtäviä, kuten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua sekä koulutustehtäviä. Erityisasiantuntijan toimenkuvaan voi sisältyä myös muita ulkomaalaisten oikeuksiin sekä ihmiskauppa- ja naisiin kohdistuvan väkivallan raportointiin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin sekä ulkomaalaisten oikeudelliseen asemaan Suomessa. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa erityisinä etuina pidämme kokemusta laillisuusvalvontatyöstä ja perusoikeuksien soveltamisesta sekä käytännön tuntemusta maastapoistamisen täytäntöönpanoviranomaisten toiminnasta sekä ulkomaalaislainsäädännön osaamista.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen sekä mahdollisuutta tehdä ajoittain työtä virka-ajan ulkopuolella. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloite- ja yhteistyökykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja organisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Tehtävä alkaa: 1.12.2023 tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika päättyy: 8.6.2023 klo 23.59. Hakuohjeet ja sähköinen hakemuslomake valtiolle.fi-palvelussa.
Palkkaus: Tehtävän palkkaus vahvistetaan virkaehtosopimuksen mukaisessa tehtävän vaativuuden arviointimenettelyssä. Tehtävän palkkaus, riippuen hakijoiden aikaisemmasta kokemuksesta, esitetään vahvistettavaksi vaativuustasoon 18 (4226,82 euroa/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka virkasuhteen alussa, riippuen mm. henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta, yleensä on n. 17-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Tiina Valonen
Johtava erityisasiantuntija, yksikön päällikkö
0295 666 820
[email protected]

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tarjoaa esteettömät työtilat ja työntekijöille tehdään tarpeen mukaan kohtuullisia mukautuksia.

23.05.2023