Hoppa till innehåll

Delegationen för likabehandlingsärenden behandlades projektet för genomförande av regeringens meddelande om likabehandling

Delegationen för likabehandlingsärenden sammanträdde den 5 mars 2024 i Böle och på distans. Vid mötet fick deltagarna höra mer om åtgärderna i statsrådets meddelande för likabehandling och hur projektet framskrider. Vid mötet diskuterades också den kvalitativa mätningen av främjandet av likabehandling inom statsförvaltningen med hjälp av rapporteringsverktyget för likabehandlingsplanering. Delegationen fick också information om diskrimineringsombudsmannens dagliga arbete.

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig vid avdelningen för statsrådets strategi, presenterade projektet för genomförande av likabehandlingsmeddelandet fram till 2027. Presentationen behandlade handlingsplanen för meddelandet om jämlikhet och rasism, som kommer att slutföras våren 2024. I handlingsplanen nämndes aktivt samarbete med intressenter, inklusive icke-statliga organisationer, som ett mål.

Presentationen väckte en livlig debatt i delegationen. Medlemmarna fokuserade särskilt på att identifiera strukturell rasism samt att ta itu med rasism och diskriminering ur flera perspektiv. I kommentarerna betonades också behovet av att rikta in åtgärdsprogrammet antingen uttryckligen på rasism eller på likabehandling i allmänhet, vilket enligt medlemmarna bör ta hänsyn till de olika diskrimineringsgrunderna på ett bredare sätt. 

Jussi Aaltonen, specialsakkunnig på diskrimineringsombudsmannens byrå, informerade delegationen om rapporteringsverktyget för likabehandlingsplanering och erfarenheter av dess användning inom åtta förvaltningsområden inom statsförvaltningen. Syftet med verktyget är att förbättra mätningen av främjandet av likabehandling och på så sätt befästa praxis som säkerställer likabehandling inom statsförvaltningen.

I slutet av mötet gav Robin Harms, chef för diskrimineringsenheten, en kort presentation om diskrimimeringsombudsmannens arbete och laglighetsövervakningen. Delegationen för likabehandlingsärenden sammanträdde för andra gången under sin mandatperiod.


 

08.03.2024