Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kokouksessa keskusteltiin valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeesta

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokousti 5.3.2024 Pasilassa ja etäyhteyksin. Kokouksessa kuultiin valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeesta ja sen etenemisestä. Kokouksessa käsiteltiin myös yhdenvertaisuuden edistämisen laadullista mittaamista valtionhallinnossa yhdenvertaisuussuunnittelun raportointityökalun avulla. Lisäksi neuvottelukunnalle kerrottiin yhdenvertaisuusvaltuutetun päivittäisestä työstä.

Valtioneuvoston strategiaosaston johtava asiantuntija Katriina Nousiainen piti kokouksessa puheenvuoron, jossa esiteltiin vuoteen 2027 kestävää yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohanketta. Puheenvuoro käsitteli yhdenvertaisuutta ja rasismia koskevan tiedonannon toimenpideohjelmaa, joka valmistuu keväällä 2024. Toimenpideohjelman tavoitteena mainittiin aktiivinen yhteistyö sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, kanssa.

Puheenvuoro herätti neuvottelukunnassa vilkasta keskustelua. Neuvottelukunnan jäsenten puheenvuorojen keskiössä olivat erityisesti rakenteellisen rasismin tunnistaminen, rasismiin puuttuminen ja moniperustainen syrjintä. Kommenttipuheenvuoroissa nostettiin myös esiin toimenpideohjelman kohdentaminen joko selkeästi rasismiin tai yleisesti yhdenvertaisuuteen, jolloin siinä tulisi jäsenten mukaan huomioida laajemmin syrjinnän eri perusteita.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Jussi Aaltonen kertoi neuvottelukunnalle yhdenvertaisuussuunnittelun raportointityökalusta ja sen käyttökokemuksista valtionhallinnon kahdeksalta hallinnonalalta. Työkalun avulla pyritään parantamaan yhdenvertaisuuden edistämisen mittaamista ja näin vakiinnuttamaan yhdenvertaisuuden varmistavia toimintatapoja valtionhallinnossa.

Kokouksen lopuksi yhdenvertaisuusyksikön päällikkö Robin Harms esitteli toimikaudellaan toista kertaa kokoustavalle neuvottelukunnalle lyhyesti yhdenvertaisuusvaltuutetun työtä ja laillisuusvalvontaa. Katsauksessa kuultiin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ajankohtaisasioista. 

08.03.2024