Hoppa till innehåll

Alla kan vara med och bygga ett samhälle som är tryggare för sexuella minoriteter och könsminoriteter

Idag firas internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi, IDAHOT-dagen. Denna dag påminner oss om att trots att det under de senaste decennierna har skett framsteg i rättigheterna för personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter, finns det ännu mycket att göra innan vi uppnår verklig jämlikhet. Till exempel enligt ILGA-Europes årsrapport som publicerades förra veckan har Finland gått ned sex platser i jämförelsen av läget för de mänskliga rättigheterna i de olika länderna. Rapporten jämför bemötandet av HBTIQ-människor i lagstiftningen och myndighetsverksamheten i de europeiska länderna. Finland föll i jämförelsen eftersom läget för de mänskliga rättigheterna inte har gått framåt.

IDAHOT-dagen firas den 17 maj, eftersom just denna dag Världshälsoorganisationen WHO avlägsnade homosexualitet från förteckningen över psykiska sjukdomar 1990, vilket på sin tid tog en hel del aktivt arbete mot fördomar och diskriminering. Arbetet fortsätter än idag. Diskriminering av sexuella minoriteter har rensats bort från lagstiftningen, och till exempel avkriminalisering av homosexuella gärningar, upphävning av uppmaningsförbudet, möjligheten att registrera ett parförhållande och den jämställda äktenskapslagen är viktiga milstolpar. Att dessa framsteg har uppnåtts är ett resultat av hårt arbete av personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. Arbetet fortsätter nu bland annat med translagen. Diskrimineringsombudsmannen har också gett ett utlåtande om translagen. 

De positiva attityderna i samhället gentemot regnbågspersoner har sedan länge betraktats som ett exempel på progressivitet och ett människorättsjakande tankesätt. Diskriminering som regnbågspersoner utsätts för diskuteras i allt större utsträckning i medier samt behandlas i skolorna och till exempel i filmer och tv-serier. Regnbågspersoner är synliga i medier, inom idrotten och i politiken. En bred grupp människor deltar i Pride-paraderna; förutom regnbågspersoner är även deras familjer och vänner, företag och myndigheter med att skapa ett mer jämlikt samhälle. 

Trots alla framsteg tillgodoses likabehandlingen av regnbågspersoner i Finland ännu inte till fullo. På sistone främjade diskrimineringsombudsmannen förlikning i ett fall där en hyresvärd vägrade hyra ut sin lägenhet till ett samkönat par. Hyresvärden använde också kränkande språkbruk mot paret. I värsta fall får sexuella minoriteter och könsminoriteter höra kränkande språkbruk till och med dagligen till exempel på webben, i politiken, i skolan, i samband med fritidsintressen eller i hemmet. Detta påverkar särskilt regnbågsungas välbefinnande, och rädslan för diskriminering kan leda till utmattning och minoritetsstress.

Enligt en enkät som EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerade 2019 hade 92 % av personer bosatta i Finland som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter inte anmält sin senaste upplevelse om diskriminering. Även diskrimineringsombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid underrapporteringen av diskriminering och trakasserier mot sexuella minoriteter och könsminoriteter. Orsaker till underrapporteringen kan vara till exempel att man anser att det inte är säkert att anmäla eller att man inte tror att anmälan skulle påverka någonting. Tröskeln att anmäla trakasserier och diskriminering är hög om man upplever att atmosfären inte är tillåtande gentemot anmälningar. Om man blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen till exempel av en överordnad eller i skolan av en lärare kan det kännas särskilt svårt att anmäla det. Det är viktigt att utveckla sådana mekanismer för anmälan att det alltid är tryggt och möjligt att anmäla diskriminering. 

Idag på IDAHOT-dagen uppmuntrar jag alla att med sitt eget agerande skapa tryggare miljöer för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Man kan bidra till ett tryggare samhälle till exempel genom att säga ifrån när man hör homo- eller transfobiska skämt, att inte göra antaganden om en persons identitet eller partner samt genom att öka sin egen förståelse om den diskriminering som regnbågspersoner upplever. Skolor, yrkesläroverk, universitet, arbetsplatser och anordnade av hobbyverksamhet kan skapa tryggare lokaler genom att aktivt ingripa i alla trakasserier, agera proaktivt för att förebygga trakasserier och genom att upprätta trygga förfaringssätt för anmälan av trakasserier. 

Jag hoppas också att denna dag påminner sexuella minoriteter och könsminoriteter om att diskriminering och trakasserier alltid är fel och att var och en som blir utsatt för diskriminering och trakasserier har rätt att göra en anmälan. Den som blivit utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning till exempel i samband med bostadssökande eller i skolan kan kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå. Diskriminering inom arbetslivet kan anmälas till den egna chefen, till arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemän eller till regionförvaltningsverkets arbetarskydd. 

Sexuella minoriteter och könsminoriteter har rätt till ett tryggt samhälle och ett tryggt liv utan diskriminering och trakasserier.