Hyppää sisältöön

Jokainen voi olla rakentamassa turvallisempaa yhteiskuntaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille

Tänään vietetään kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää, eli IDAHOT-päivää. Tämä päivä muistuttaa meitä siitä, että vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksissa on tapahtunut edistystä viime vuosikymmenien aikana, on vielä paljon tehtävää todellisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi ILGA-Europe julkaisi viime viikolla vuosiraporttinsa, jossa Suomi oli pudonnut ihmisoikeustilannevertailussa kuusi sijaa. Raportissa vertaillaan miten Euroopan maiden lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Suomi putosi vertailussa, koska ihmisoikeustilanne polkee paikallaan.

IDAHOT-päivää vietetään 17. toukokuuta sillä tänä päivänä vuonna 1990 World Health Organisation (WHO) poisti homoseksuaalisuuden mielenterveyshäiriöiden luettelosta. Tähän pääseminen vaati aikanaan paljon aktiivista työtä ennakkoluuloja ja syrjintää vastaan. Tuo työ jatkuu vielä tänäkin päivänä. Seksuaalivähemmistöjen syrjintää on kitketty lainsäädännöstä, ja esimerkiksi homoseksuaalisten tekojen dekriminalisointi, kehotuskiellon kumoaminen, parisuhteen rekisteröintimahdollisuus ja tasa-arvoinen avioliittolaki ovat tärkeitä virstanpylväitä. Tämän edistyksen saavuttaminen on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kovan työn tulos. Tämä työ jatkuu nyt muun muassa translain kohdalla, mistä myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut. 

Yhteiskunnan myönteisiä asenteita sateenkaari-ihmisiä kohtaan on pidetty jo pitkään esimerkkinä edistyksellisyydestä ja ihmisoikeusmyönteisestä ajattelusta. Sateenkaari-ihmisten kokemasta syrjinnästä puhutaan yhä enemmän mediassa, sitä käsitellään kouluissa ja esimerkiksi elokuvissa ja sarjoissa.  Sateenkaari-ihmisiä näkyy mediassa, urheilussa ja politiikassa. Pride-kulkueilla marssii laaja joukko ihmisiä; sateenkaari-ihmisten lisäksi perheet, ystävät, yritykset ja viranomaiset ovat mukana luomassa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. 

Kaikesta edistyksestä huolimatta sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus ei Suomessa vielä täysin toteudu. Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti hiljattain sovintoa tapauksessa, jossa vuokranantaja ei suostunut vuokraamaan asuntoaan samaa sukupuolta olevalle parille. Vuokranantaja käytti pariskuntaa kohtaan myös halventavaa kieltä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat kuulemaan halventavaa kieltä pahimmassa tapauksessa jopa päivittäin esimerkiksi verkossa, politiikassa, koulussa, harrastuksissa tai kotona. Tällä on suuri vaikutus etenkin sateenkaarinuorten hyvinvointiin, ja pelko syrjinnästä voi aiheuttaa uupumusta ja vähemmistöstressiä.

Euroopan Unionin perusoikeusviraston 2019 julkaiseman kyselyn mukaan 92 % Suomessa asuvista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ei ollut raportoinut viimeisintä syrjintäkokemustaan. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja häirintä on aliraportoitua. Syitä aliraportoinnille voi olla esimerkiksi, ettei raportointia koeta turvalliseksi tai sen ei uskota vaikuttavan mihinkään. Kynnys raportoida häirinnästä ja syrjinnästä on korkea, jos kokee että ilmapiiri ei anna sille tilaa. Jos kokee syrjintää työpaikalla esimerkiksi esihenkilön taholta tai koulussa opettajan taholta, voi siitä ilmoittaminen olla erityisen vaikeaa. Onkin tärkeää luoda sellaisia mekanismeja ilmoittamiselle, että syrjinnästä on turvallista ja mahdollista ilmoittaa kaikissa tapauksissa. 

Tänä IDAHOT-päivänä kannustan kaikkia luomaan omalla toiminnallaan turvallisempia tiloja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Turvallisemman yhteiskunnan luomiseen voi vaikuttaa esimerkiksi puuttumalla homo- tai transfobisiin vitseihin, olemalla tekemättä oletuksia ihmisen identiteetistä tai kumppanista sekä lisäämällä ymmärrystään sateenkaari-ihmisten kokemasta syrjinnästä. Koulut, ammattiopistot, yliopistot, työpaikat ja harrastuksen järjestäjät voivat luoda turvallisempia tiloja puuttumalla kaikkeen häirintään aktiivisesti, toimimalla häirintää vastaan ennaltaehkäisevästi ja luomalla turvallisia menettelytapoja häirinnän raportoimiseksi. 

Toivon myös, että tämä päivä muistuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä siitä, että meidän kohtaama syrjintä ja häirintä on aina väärin ja meillä on oikeus raportoida siitä asianmukaisesti. Jos on kokenut syrjintää seksuaalisen suuntautumisen vuoksi esimerkiksi asunnon haussa tai koulussa, voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä voi ilmoittaa omalle esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai aluehallintoviraston työsuojeluun. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on oikeus turvalliseen yhteiskuntaan ja elämään ilman syrjintää ja häirintää.