Hoppa till innehåll

Välkommen till publikationstillfället för diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 31.3.2022

Diskrimineringsombudsmannen överlämnar sin berättelse om likabehandlingsläget i Finland till riksdagen vart fjärde år. I riksdagsberättelsen lyfter ombudsmannen fram sina observationer om diskriminering, likabehandling, människohandel, avlägsnande ur landet och utlänningars rättigheter samt ger rekommendationer med vilka tillgodoseendet av likabehandling samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna kan främjas.

Publikationstillfället för berättelsen anordnas genom distansanslutning 31.3.2022 kl. 11–13. Tillfället kan ses på webben. Deltagarna kan också delta i diskussionen på webben. Tillfället är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan. Det finns teckenspråkstolkning vid evenemanget.

En länk genom vilken man kan följa tillfället.

Under publikationstillfället behandlas riksdagsberättelsens teman, ombudsmannens intressentgrupper ger sina synpunkter på likabehandlingsläget och riksdagsgrupperna håller anföranden om de rekommendationer som ombudsmannen gett.

Program

11.00 Praktiska frågor, Hekma Peltonen, moderator

11.05 Förverkligandet av likabehandling och de grundläggande rättigheter kräver aktiva åtgärder
Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman

11.15 Förverkligandet av likabehandling i Finland
Robin Harms, specialsakkunnig, diskrimineringsombudsmannens byrå

11.25 Stärkandet av rättigheterna för offer för människohandel och utlänningar
Tiina Valonen, specialsakkunnig, diskrimineringsombudsmannens byrå

11.35 Kommentar
Pia Lindfors, verksamhetsledare, Flyktingrådgivningen

11.45 Paneldiskussion: Jämlikheten i Finland
Anni Kyröläinen, Vammaisfoorumi
Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto
Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset liitto rf
Kerttu Tarjamo, Seta rf
Rainer Hiltunen, diskrimineringsombudsmannens byrå

12.20 Riksdagsgruppernas inlägg
Paula Werning, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Mari Rantanen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Sarkomaa, Samlingspartiets riksdagsgrupp
Hilkka Kemppi, Centerns riksdagsgrupp
Inka Hopsu, Gröna riksdagsgruppen
Veronika Honkasalo, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
Sari Tanus, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Harry Harkimo, Liike Nyt -Rörelse.nu riksdagsgruppen

12.55 Avslutande ord
Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman

Principerna för ett tryggare rum

Under diskrimineringsombudsmannens publikationstillfälle tillämpar vi principerna för ett tryggare rum, vilket innebär att diskriminerande tal eller agerande inte tillåts under publikationstillfället. Alla deltagare har rätt att känna sig trygga under publikationstillfället utan rädsla för diskriminering, trakasserier eller förringande. 

16.03.2022