Hoppa till innehåll

Rättegången angående upplösningen av den nordiska motståndsrörelsen börjar idag

Idag börjar rättegången angånde upplösningen av den nordiska motståndsrörelsen. 

Finland är bundet av FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965). Konventionen göra det straffbart att sprida idéer grundade på teorier om rasöverlägsenhet och kräver att organisationer som främjar rasdiskriminering förklaras olagliga.

Den nordiska motståndsrörelsen är, enligt sin egen beskrivning, en organiserad rörelse som baserar sin verksamhet på nationalsocialistiska värderingar. Rörelsen offentliggör material som tillverkats av dess organisation både i tryckt och också elektronisk form. Materialet är diskriminerande och främjar rasism. Det består av både åsikter, guider och skrifter som påminner om nyhetstexter.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att utgående från de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Finland är bundet till och tolkningen av dessa, åtnjuter den nordiska motståndsrörelsen inte yttrande- eller föreningsfrihet och mötesfrihet.

Lyssna på den svenska intervjun med vår specialist, Robin Harms, av nazismen i det moderna samhället.

26.10.2017