Hoppa till innehåll

Ny delegationen för likabehandlingsärenden har inrättats

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar delegationen för likabehandlingsärenden. Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i taget. Den 2 november 2023 utnämnde statsrådet delegationen för likabehandlingsärenden för mandatperioden 6.11.2023 - 5.11.2026.

Delegationens uppgifter är att allmänt främja likabehandling, fungera som en kanal för dialog och utbyte av information mellan aktörer som arbetar för att förebygga diskriminering samt att behandla frågor som gäller likabehandling. Delegationen består av aktörer som är viktiga för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Delegationen är ett självständigt och oberoende organ.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 2.4.2020–1.4.2023

Ordförande i delegationen:
Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman

Medlemmar i delegationen:
•    Ira Custódio, Centralförbundet för Barnskydd
•    Mika Happonen, Finansministeriet
•    Abdirahim Hussein, Moniheli ry
•    Seija Jalkanen, Arbets- och näringsministeriet
•    Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund 
•    Niina Kilpelä, Miljöministeriet
•    Antti Kivijärvi, Ungdomsforskningsnätverket
•    Anni Koivisto, Sámediggi/ Sametinget
•    Sari Kokko, Handikappforum rf
•    Henri Kontkin, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
•    Christine Kotzev, Svenska Finlands folkting
•    Katri Kuusikallio, USKOT-forum rf
•    Hanna Lahti, Invalidförbundet 
•    Jarkko Lahtinen Kommunförbundet 
•    Katja Leppänen, Finlands Näringsliv 
•    Jaakko Lindfors, Utbildningsstyrelsen
•    Henry Lindgren, Regionförvaltningsverket i Norra Finland
•    Päivi Majaniemi, Finlands Romaniförening rf
•    Javiera Marchant Aedo, Anti-Racist Forum
•    Pargol Miraftabi, Amnesty ry
•    Shugri Mohamed, Somaliska förbundet i Finland
•    Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
•    Nada Al Omair, Justitieministeriet 
•    Martta October, Förbundet för mänskliga rättigheter
•    Anssi Pirttijärvi, Undervisnings- och kulturministeriet
•    Maaret Pulliainen, FFC 
•    Jani Ruuskanen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
•    Atte Rytkönen-Sandberg, Företagarna
•    Satu Räsänen, Valvira
•    Tero Saarikivi, Polisstyrelsen
•    Miika Sahamies, Akava
•    Minna Ahtiainen, STTK rf
•    Johanna Sakko, Brottsofferjouren
•    Milla Sandt, Social- och hälsovårdsministeriet
•    Olga Silfver, föreningen Monika-Naiset liitto rf
•    Reetta Siukola, Institutet för hälsa och välfärd
•    Hanne Huvila, Inrikesministeriet
•    Niklas Vaalgamaa, SETA rf
•    Mika Välimaa, föreningen Kynnys rf

03.11.2023