Hoppa till innehåll

Med antirasism mot ett jämlikt Finland

I Finland förekommer fortfarande rasism och den påverkar många människors liv på ett övergripande sätt. Rasism är lätt att identifiera i situationer där någon använder rasistiska och förnedrande uttryck eller hotar någon som tillhör en etnisk eller religiös minoritet. Inga rasistiska handlingar kan accepteras.

Rasistiska handlingar är dock inte alltid så uppenbara. I värsta fall är rasismen en så obemärkt del av våra samhällsstrukturer, vår verksamhetskultur och våra tjänster att vi inte ens märker den. Vid strukturell rasism är det uttryckligen fråga om sådana samhälleliga förfaranden som försätter personer som tillhör en etnisk eller religiös minoritet i ojämlik ställning. 

I arbetslivet kan strukturell rasism till exempel innebära att en människa inte kallas in till arbetsintervju på grund av sitt namn.  I skolvärlden kan ett barn styras till undervisning i finska som andra språk på grund av hudfärg eller etniskt ursprung utan att barnets kunskaper i finska har bedömts. Ett namn som skiljer sig från typiska finska namn kan på bostadsmarknaden påverka möjligheterna att få hyresbostad.

Handlingar som främjar en antirasistisk framtid

Otaliga undersökningar visar att människor fortfarande värderas i vårt samhälle utifrån hudfärg, etniskt ursprung, religion och språk. För personer som hör till en etnisk eller religiös minoritet är rasism inte bara enskilda handlingar. Rasism minskar möjligheterna att delta i samhället och inverkar på ett övergripande sätt på människors livskvalitet och välbefinnande. Alltför många blir utsatta för rasism inom olika livsområden från barndomen till ålderdomen. 

Rasismen splittrar Finland. Det är möjligt att bygga upp ett Finland som är fritt från rasism, men det kräver aktivt och långsiktigt arbete. Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen genomförde kampanjen Jag är antirasist som syftade till att bygga upp en antirasistisk framtid. Ett Finland där man studerar samernas, tatarernas och romernas historia. En framtid där ingen behöver byta namn för att bli kallad till arbetsintervju. Ett samhälle där var och en behandlas människovärdigt och jämlikt som sig själva. 

I kampanjen lyfts antirasism fram som ett centralt verktyg för att minska rasismen. Med antirasism avses aktiva och medvetna åtgärder mot alla former av rasism. En viktig del av antirasism är att identifiera och erkänna strukturell rasism. Det är också viktigt att behandla rasismens konsekvenser för vår verksamhet, våra tankar och vår växelverkan. Det kan kännas obekvämt, men svåra känslor är en del av processen. Att bli utsatt för rasism är inget frivilligt val för någon.

I kampanjen deltar över 150 samarbetspartner från olika samhällssektorer. Detta ger en tydlig signal om att rasism inte accepteras och att vi vill motarbeta rasism på bred front i vårt samhälle. 

Antirasism bygger uttryckligen på att vi alla har makt att motarbeta rasism. Var och en av oss kan genom sin egen verksamhet bidra till att Finland blir fritt från rasism. Vi kan själva besluta att vi bidrar till denna förändring.