Hoppa till innehåll

Lagändringar behövs för att likabehandlingen ska förverkligas i bostadsaktiebolag

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har konstaterat att ett bostadsaktiebolag gjort sig skyldig till diskriminering, då bolaget inte gav tillstånd till montering av en ramp och ett elektriskt dörröppningssystem vid husets ytterdörr (nämndens meddelande yvtltk.fi). Diskrimineringsombudsmannen, som hade fört ärendet för avgörande av nämnden för klientens räkning, ser beslutet som ett viktigt steg mot en skyldighet att främja likabehandling för bostadsaktiebolag. Med nuvarande lagstiftning är det dock svårt att ställa bostadsaktiebolagen till svars för diskriminering.  

Diskrimineringsombudsmannen kontaktades av en rullstolsburen person med grav funktionsnedsättning, till vilken den kommunala funktionshinderservicen beviljat anordningar enligt funktionshinderservicelagen – en ramp och ett elektriskt dörröppningssystem – till bostadshusets ytterdörr. Husbolagets styrelse gav dock inte tillstånd till montering av anordningarna vid huvudingången. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att husbolaget diskriminerat sökanden och förbjöd husbolaget att fortsätta diskrimineringen med hot om vite på 10 000 euro. Husbolaget har överklagat nämndens beslut till förvaltningsdomstolen.

Beslutet var betydelsefullt på många sätt. Nämnden förelade vite bland annat utifrån följande grunder: begäran om att göra passagen tillgänglig, vilken hade framförts flera gånger till svaranden, funktionshinderservicens förbindelse att betala monteringen, underhållet och reparationskostnaderna, föreskrifterna i konventionen om funktionsnedsättning och klientens väsentliga behov av en tillgänglig ingång. 

- Detta fall visar tyvärr än en gång att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning inte anses vara viktiga. Det är tråkigt att konstatera att beslutsfattarna, med andra ord grannarna, i vissa husbolag fortfarande förhåller sig så negativt till möjligheterna till faktisk likabehandling i boendet för personer med funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman. 

Diskrimineringsombudsmannen har mottagit flera kontakter om allvarliga brister i tillgängligheten i boendet. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har nyligen fattat två beslut, som anknyter till bostadsaktiebolagens förfarande (nämdens meddelande yvtltk.fi). Besluten är ett viktigt budskap om främjande av likabehandling till husbolagen. För tillfället är det dock besvärligt att ingripa mot diskriminering i husbolagen, eftersom husbolagen delvis faller utanför tillämpningsområdet för diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsombudsmannen efterlyser tre lagändringar som skulle förtydliga situationen: Diskrimineringslagen borde ändras så att husbolagen tilldelas en skyldighet att främja likabehandling och en tydligare plikt att göra rimliga anpassningar för invånare med funktionsnedsättning. Också i reformen av bostadsaktiebolagen borde man bättre lyfta fram rättigheterna för invånare med funktionsnedsättning. 

- I bostadsaktiebolagslagen borde man på bred skala beakta rättigheterna för och likabehandlingen av rörelsehindrade och bostadsaktiebolagens ansvar i genomförandet av likabehandling. Det är nödvändigt att tillgänglighet tryggas i bostadsaktiebolagslagen, konstaterar Stenman.

Läs mer:
Blogg: Det finns ännu arbete med husbolags attityder mot olika invånare – likabehandling i boendet är till nytta för alla
Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om reformen av bostadsaktiebolagslagen (på finska)

07.04.2021