Hoppa till innehåll

Jag är Antirasist – ny kampanj bygger ett Finland som är fritt från rasism

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen inleder i dag en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Kampanjen Jag är Antirasist uppmuntrar människor att agera antirasistiskt i sin egen vardag och att fundera över rasismens konsekvenser i samhället i vidare bemärkelse. Kampanjen hänför sig till regeringens handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper som ska antas i höst.

Etniska och religiösa minoriteter möter rasism i Finland både i form av enskilda rasistiska gärningar och som diskriminering och uteslutning i vardagen. Rasism förekommer på bred front inom olika delområden av samhället: inom undervisning och utbildning, i arbetslivet och i offentliga lokaler. Kampanjen Jag är Antirasist uppmuntrar till att ingripa i rasism och att aktivt bekämpa rasism. Målet är att öka medvetenheten om antirasism och ge verktyg för att ingripa i rasism.

Det räcker inte bara att fördöma rasismen, utan det behövs också handlingar för att bygga upp ett jämlikare samhälle. 

- Rasism är en form av omfattande social diskriminering som alltför många blir utsatta för i sin vardag. Ett passivt fördömande av rasism räcker inte för att främja likabehandling. Vi måste vara antirasister, alltså medvetet agera mot rasism genom aktiva handlingar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Att säkra de mänskliga rättigheterna och att stärka likabehandlingen är centrala mål i regeringsprogrammet. Vi vill bygga ett finländskt samhälle där alla blir hörda, sedda och mötta utan diskriminering eller rädsla för diskriminering, fortsätter Henriksson.

I kampanjen deltar ett antal organisationer som delar med sig av sina egna antirasistiska handlingar i sociala medier. Vi hoppas att exemplen uppmuntrar andra att fundera på konkreta åtgärder för att främja likabehandling.

- Rasism är ett allvarligt likabehandlingsproblem som hotar säkerheten och den psykiska hälsan i många barns och ungas vardag. Vi måste göra allt vi kan för att ta itu med rasismen. Det är inte bara personer som tillhör minoriteter som ska ta sig an problemet. Det faktum att så många organisationer deltar i kampanjen sänder ett starkt budskap om att rasism inte accepteras och att man vill agera aktivt på bred front mot rasismen. Var och en av oss kan vara med och bygga ett samhälle där varje människa är värdefull och jämlik, konstaterar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Kampanjen har en webbplats på adressen jagärantirasist.fi. Dessutom har kampanjen en video som under denna vecka visas som ett allmännyttigt informationsinslag på Yle. Kampanjmaterial delas ut i sociala medier under hashtaggen #JagärAntirasist.

Utöver justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannens byrå har också en jury bestående av sakkunniga deltagit i planeringen av kampanjen. Kampanjen är en del av justitieministeriets projekt Tillsammans för likabehandling som får finansiering från Europeiska unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Vem som helst kan delta i kampanjen till exempel genom att dela kampanjvideon eller sin egen antirasistiska handling i sociala medier.

Företag och sammanslutningar kan delta i kampanjen genom att anmäla sig på adressen jagärantirasist.fi 

Kampanjvideon i YouTube

Ytterligare information:
Mirka Mokko, kommunikationschef, diskrimineringsombudsmannen, tfn 0295 666 813, [email protected]
Nitin Sood, projektchef, justitieministeriet, tfn 0295 150 186, [email protected]
 

13.09.2021