Hoppa till innehåll

Högskolepraktikplatser lediga på diskrimineringsombudsmannens byrå

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås 4 st praktikantplatser för 4 månader i första hand för jurisstuderande i magisterskedet under tiderna 1.11.2023-28.2.2024 (2 st) och 15.2.-15.6.2024 (2 st).

Praktikanten jobbar inom likabehandlingsenheten vid diskrimineringsombudsmannens byrå med huvuduppgiften att bistå i behandlingen av klientärenden. Uppdraget ger en möjlighet att på ett mångsidigt sätt bekanta sig med ombudsmannens updrag som laglighetsövervakare. Tyngdpunkten i arbetet ligger vid att bedöma kundernas förfrågningar, uppgöra förslag till svar och begäran om utredningar samt att delta i ombudsmannens telefon- och chat-dejour.

Vi önskar att du är i slutskedet av dina studier. I första hand söker vi personer som bedriver fördjupade studier i något av följande områden: grund- samt mänskliga rättigheter, straff- och processrätt, statsförfattningsrätt, förvaltningsrätt eller internationell rätt.

Vi förväntar oss att du innehar en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Goda språkkunskaper i de bägge inhemska språken samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi uppskattar förmåga till ett flexibelt och självständigt arbetssätt.

Anställningens omfattning

Tidpunkt och längd: 4 mån, 1.11.2023-28.2.2024 och 15.2.-15.6.2024.
Arbetets art: heldagsarbete
Lön: 1500 euro/mån
Tilläggsuppgifter angående lönen: Vi önskar gärna att att du beviljats praktikantstöd, men detta är inte en absolut förutsättning.
Antalet praktikanter: 4
Plats: Helsinki

Sista ansökningsdag: 15.9.2023
Tilläggsinformation: Skicka din ansökan per epost till addressen: rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi med rubriken ”Praktikant, likabehandlingsenheten”.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Robin Harms
Ledande specialsakkunnig, teamchef
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med vår likabehandlings- och jämställdhetsplan strävar vi i rekryteringen efter att tillämpa positiv särbehandling för att främja mångfald bland personalen.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen, främja likabehandling och förebygga diskriminering. Ombudsmannen är en självstädig och oberoende myndighet.

Man kan vända sig till ombudsmannen om man upplevt eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan personlig omständighet. Ombudsmannen fungerar även som nationell människohandelsrapportör och övervakar förverkligandet av utlänningars rättigheter bland annat i samband med deras avlägsnande ur landet.

22.08.2023