Hoppa till innehåll

En sexmånaders praktikplats erbjuds i diskrimineringsombudsmannens förvaltningsenhet

Vi söker en praktikant till diskrimineringsombudsmannens och äldreombudsmannens gemensamma förvaltningsenhet. Praktikantens uppgifter är att hjälpa ledningens assistent samt hela förvaltningsenheten i andra uppgifter, bland annat i handläggandet av myndighetens post. Bästa förutsättningarna för uppgiften har en studerande i lämpliga yrkeshögskolestudier (till exempel tradenom YH eller rättstradenom YH). 

Vi uppskattar god organisations- och problemlösningsförmåga samt förmåga att samarbeta och ta initiativ. 

Tidpunkt:  sex månader från och med 1.7.2023 eller enligt överenskommelse
Lön: 1400 €/månad

Vi fyller praktikplatsen så fort vi hittat en lämplig sökande. Skicka gärna din ansökan så fort som möjligt. 

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetsutrymmen och gör vid behov rimliga anpassningar. 

Tilläggsinformation om praktiken fås av förvaltningsenhetens chef Maria Swanljung, e-post maria.swanljung(at)oikeus.fi

Ansökningarna skickas till rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi

29.05.2023