Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att Finland avbryter återsändande till Grekland

Diskrimineringsombudsmannen har redan länge följt med människorättsläget och de dåliga förhållanden som de flyktingar som vistas i Grekland lever i. Personer som fått internationellt skydd i en del europeiska länder har det så svårt att de här medlemsländerna inte kan betraktas som så kallade tryggaländer för asylsökande från tredje länder. Grekland har länge varit ett sådant land och läget har försvårats under den senaste tiden. En del av de personer som fått internationellt skydd i Grekland har sökt asyl i Finland men blivit nekade uppehållstillstånd här. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att finska myndigheter inte skulle returnera personer som sökt internationellt skydd till Grekland. Ombudsmannen gav denna rekommendation redan i juni. Det har ändå inte skett någon förändring och därför ser ombudsmannen det nu nödvändigt att förnya sin rekommendation till inrikesministeriet, Migrationsverket och Polisstyrelsen. 


Risken är stor att en person som returneras till Grekland tvingas leva i ytterst svåra förhållanden.  Då en flykting eller asylsökande lever i en svår situation på grund av bostadslöshet, arbetslöshet, brist på socialskydd eller brist på fysisk trygghet, har europeiska människorättsdomstolen fastslagit  att situationen kan bryta mot människorättskonventionens förbud mot omänsklig behandling. Så här konstaterade domstolen gällande Grekland i sitt beslut M.S.S. v. Belgien och Grekland (ansökan nr. 30698/09, 21.1.2011).

Du hittar diskrimineringsombudsmannens rekommendationer i sin helhet (på finska) via länken nedan. 

29.09.2022