Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: Postens planerade Poste restante–förnyelse skulle vara diskriminerande

Flera personer tog i februari 2019 kontakt med diskrimineringsombudsmannen angående Postens meddelande om att de förnyar sin Poste restante-tjänst så att den blir avgiftsbelagd. Klagandena ville veta om Poste restante-förnyelsen stred mot diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande att Poste Restante–förnyelsen skulle, om den genomförs, bryta mot diskrimineringslagen och skulle i dess nuvarande form leda till att bostadslösa och personer med spärrmarkering blev indirekt diskriminerade.

Poste restante–förnyelsen skulle vara synbart jämlik, men konsekvenserna skulle bli ofördelaktiga för de personer som inte kan ta emot post på något annat sätt än via Poste restante. Till den här gruppen hör åtminstone bostadslösa samt de som har spärrtjänst, alltså av trygghetsorsaker saknar en offentlig adress i befolkningsregistret dit man kan skicka post.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att Posten själv har rätt att besluta hur man ordnar sina tjänster. Posten måste ändå försäkra sig om att verksamheten är enlighet med diskrimineringslagens krav, särskilt då man förnyar och utvecklar sin verksamhet. När det dessutom handlar om att utföra ett offentligt uppdrag, alltså tjänster som är jämförbara med myndighetstjänster, bör Posten aktivt ta i beaktande hurudana konsekvenser verksamheten har ur likabehandlingssynvinkel och dessutom främja likabehandling.

Posten meddelande i sin utredning till diskrimineringsombudsmannen att man skjuter upp Poste restante-förnyelsen.

Läs diskrimineringsombudsmannens utlåtande (på finska) här:

24.05.2019