Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen föreslår en ändring i praxisen kring rätten till moderskapspenning

Den här veckan godkändes moderskapslagen i riksdagen. Från en likabehandlingssynvinkel finns det ändå ännu brister i lagstiftning kring moderskap. Diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen föreslår att social- och hälsovårdsministeriet vidtar åtgärder för att ändra rätten till moderskapspenning gällande sent avbrytande av graviditet och fosterdöd.

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen anser att tillämpandet av sjukförsäkringslagen under vissa omständigheter leder till motstridig och ojämlik behandling ur en likabehandlingssynvinkel. Enligt lagen beviljas moderskapspenning i fall av fosterdöd då graviditeten avbryts spontant efter 154 dagar. Om man däremot blir tvungen att avbryta graviditeten efter 154 dagar på grund av fostrets hälsotillstånd har modern inte rätt till moderskapspenning.

Folkpensionsanstalten har gett en utredning i frågan. I utredningen hänvisar FPA till sjukförsäkringslagens 9:e kapitels 2 § enligt vilken man inte har rätt till moderskapspenning om graviditeten varat minst 154 dagar och graviditeten har avbrutits enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970). FPA anser att lagen är entydig.

Enligt FPA är det ändå inte befogat att en kvinna som tvingats avbryta en graviditet och föda ett dött barn inte har samma rättigheter till moderskapspenning som andra mödrar. FPA berättar att problematiken framförts till social- och hälsovårdsministeriet och att FPA föreslagit att man borde se över sjukförsäkringslagen.

- Genom lagstiftning skapas det ofta oavsiktligt diskriminerande strukturer som måste kunna brytas ner, betonar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

- I dessa situationer har mödrarna ett behov av moderskapsledighet och det är oskäligt att neka dem denna rätt då moderskapspenningen betalas i situationer som kan likställas dessa, konstaterar jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara.

Ombudsmännen föreslår att social- och hälsovårdsministeriet skrider till åtgärder för att ändra sjukförsäkringslagens 9:e kapitels 2§ så att rätten till moderskapspenning blir jämlik.

02.03.2018