Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst till specialsakkunning/teamkoordinator inom social- och hälsovården

Den specialsakkunniga fungerar som teamkoordinator i ett team bestående av ca. 4-5 personer som handlägger social- och hälsovårds-, socialskydds-, boende-, funktionsnedsättning-, och trafikärenden. Teamet hör till den enhet vid ombudsmannens byrå som ansvarar för främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering. Den specialsakkunnigas uppgift är att koordinera ombudsmannens arbete inom nämnda områden samt tillsammans med de övriga teammedlemmarna fungera som handläggare och föredragande.

Till de centrala uppgifterna hör att planera och förverkliga ombudsmannens påverkansarbete och ingripande i diskriminering inom nämnda områden. Till den sakkunnigas uppgifter, tillsammans med de övriga teammedlemmarna, hör att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, trygga att personers rättigheter förverkligas, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har högre rättsvetenskaplig eller annan för uppgifter lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med grundrättighetsfrågor, mänskliga rättigheter och likabehandlingsfrågor (särskilt inom de för tjänsten relevanta områdena). Som särskild merit bedöms erfarenhet av ingripande i diskriminering, främjande av likabehandling och övrigt påverkansarbete till exempel inom social- och hälsovårds-, socialskydds- och funktionshinderservicefrågor. laglighetsövervakning samt övrig erfarenhet av att trygga rättigheter genom användning av olika rättsskipningsorgan. Därutöver bedömer vi erfarenhet av närchefskap eller motsvarande uppgifter, som innehållit koordineringsuppgifter och vägledning av andra personer, som merit. Erfarenhet av trygga personers rättigheter genom olika rättskipningsorgan är också en fördel.

Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativ- och samarbetsförmåga, ett självständigt arbetssätt, god organisationsförmåga, god skriftlig framställningsförmåga, förmåga att bedöma olika lösningsalternativs samhälleliga påverkan samhället samt god interaktionsförmåga.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet:  Tillsvidareanställning
Inleds: 1.6.2023 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 7.5.2023 23.59. Sök platsen på valtiolle.fi.
Lön: Tjänstens lön fastställs enligt det i tjänstekollektivavtalet nämnda bedömningsförfarandet för fastställande av uppgifters kravnivåer innan tjänsten besätts. Den föreslagna kravnivån för tjänsten är 19 (4508,41 euro/mån). Därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad löneandel som i tjänsteförhållandets början, beroende på personens utbildning och erfarenhet, i allmänhet brukar vara ca. 17-26 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Kontaktperson:
Robin Harms
specialsakkunnig, teamledare
0295 666 815
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling
tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

17.04.2023