Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst till kommunikationssakkunnig

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder fast tjänst till kommunikationssakkunnig. Kommunikationssakkunniga är en del av diskrimineringsombudsmannens och äldreombudsmannens lilla kommunikationsteam. I arbetsuppgifterna ingår alla områden inom myndighetskommunikation från dagsaktuell kommunikation till längre projekt.

De bästa förutsättningarna för att sköta uppgiften ger högskolexamen inom kommunikation eller annan lämplig högskoleexamen. Av sökanden förväntar vi oss flera års erfarenhet av kommunikation samt kunskap om tillgänglig kommunikation, inklusiv kommunikation och människorättskommunikation. Till fördel räknas utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift, kunskap inom webbkommunikation och sociala medier samt förtrogenhet i likabehandlings- och diskrimineringsfrågor. Dessutom är kunskap om fotoredigering och layoutprogran till fördel. Vi uppskattar också kreativitet, anpassningsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Anställningens omfattning

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.6.2023 eller enligt avtal.
Ansökningstiden går ut: 2.5.2023 23.59. Sök platsen på valtiolle.fi
Lön: Lönen fastställs enligt avlöningssystemets kravnivå 14; (3205,39 €/mån) och därutöver betalas en på personens arbetsprestation baserad uppgiftsspecifik löneandel, ändå högst 50 % av den uppgiftsspecifika lönen.

Kontaktperson:
Maria Swanljung
teamchef, kommunikationschef
0295666874
[email protected]

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling
tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetslokaler och rimliga anpassningar utförs enligt behov för de anställda.

18.04.2023