Hoppa till innehåll

Bedömning av kreditvärdighet endast på basis av statistiska uppgifter är diskriminering – kreditinstitut bör förnya sin praxis

Enligt diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut har en person blivit diskriminerad i beviljande av konsumtionskredit då en individuell bedömning av dennes betalningsförmåga inte gjordes. Kreditgivaren bedömde betalningsförmågan endast på basis av bakgrundsinformation som till exempel ålder, kön, boningsort och modersmål. Diskrimineringsombudsmannen hade fört ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för bedömning. Diskrimineringsombudsmannen anser att nämndens beslut är betydelsefullt och förutsätter att kreditgivare ändrar sin praxis.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterade att kreditgivarens praxis var multipel diskriminering. Också storleken på vitet (100 000 €) som förelagts ger en bild av hur allvarligt fall detta är.

Enligt diskrimineringsombudsmannen är det här första gången ett rättsligt avgörande gjorts i ett fall om diskriminering i automatiserat beviljande av kredit. Förfarandet i sig är ändå inte exceptionellt.

-Fallet visar att vem som helst kan bli utsatt för diskriminering. Nu var diskrimineringsgrunderna finska som modersmål, manligt kön, ung ålder och boende på glesbygden, sammanfattar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

-I samhället söks det febrilt efter sätt för att förbygga ojämlikhet. En jämlik behandling förebygger ojämlikhet och förutsätter identifiering och förändring av diskriminerande förfaranden, fortsätter Pimiä.

-Enligt den information vi har används den här typen av bedömning av betalningsförmåga utan individuell bedömning också på andra håll i beviljande av kredit. Vi förutsätter att kreditgivare tar avgörandet i beaktande och kritiskt granskar sin praxis, säger Kirsi Pimiä.

-Kreditinstitutet motiverade sin praxis med ekonomiska orsaker. Utnyttjande av statistisk matematik eller artificiell intelligens är i många fall förnuftigt, snabbt och förmånligt, men det får inte användas på ett diskriminerande sätt, konstaterar Pimiä.

Ombudsmannen kommer att utreda också lagligheten i andra kreditgivares praxis. Dessutom kommer diskrimineringsombudsmannen att intensifiera samarbetet med de myndigheter som övervakar kreditverksamhet.

25.04.2018