Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin muita jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuuslaki sanoo, että erilaisen kohtelun syy ei saa olla (mutta joskus kohtelulle erilaiselle kohtelulle voi olla hyväksyttävä syy) 

 • ikä
 • alkuperä, esimerkiksi syntymämaa
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta
 • ammattiyhdistystoiminta
 • perhesuhteet
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen tai
 • mikään muu henkilöön liittyvä syy.

Ketään ei saa syrjiä myöskään sen takia, että hän on esimerkiksi jonkun vähemmistöön kuuluvan tai vammaisen henkilön läheinen tai ystävä tai työkaveri.

Mitä voit tehdä, jos huomaat syrjintää?

Jos olet kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua, voit valita, minkä viranomaisen kanssa haluat selvittää asiaa. Jos esimerkiksi koet, että sinua on syrjitty vammaisuuden takia terveydenhoidossa, voit kertoa siitä yhdenvertaisuusvaltuutetulle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, potilasasiamiehelle tai aluehallintovirastolle. On hyvä tietää etukäteen, millaisia mahdollisuuksia eri toimijoilla on puuttua syrjintään.

Jos et ole varma, mitä sinun kannattaisi tehdä, ole yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun.