Apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta

Jos epäilet syrjintää, yhdenvertaisuusvaltuutettu auttaa selvittämään tilannetta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja ohjeita ja kertoo, mitä sinun kannattaa asiassa tehdä.

Valtuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin, jos ne ovat tarpeen sinun oikeusturvasi takia.  Hän voi pyytää selvityksiä vastapuolelta tai muilta tahoilta. Valtuutetulla on oikeus saada myös sellaisia tietoja, joita ei saa tavallisesti kertoa kenellekään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu auttaa tavallisesti neuvomalla asiakasta. Hän ei voi kuitenkaan määrätä muita viranomaisia tekemään tietynlaista päätöstä tai muuttamaan päätöstä, jonka toinen viranomainen on tehnyt.

Jos olet saanut viranomaiselta päätöksen, johon voi hakea muutosta, hae muutosta ensin. Ota vasta sitten yhteyttä valtuutettuun.

Jos haluat, voit kertoa asiastasi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Jos yhdenvertaisuusvaltuutettu on sitä mieltä, että sinun on järkevää viedä asia sinne, hän voi auttaa sinua kirjoittamaan ilmoituksen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ulkomaalaisten ja etnisten vähemmistöjen asemaa ja tarkkailee, miten heidän oikeutensa toteutuvat. Hän tekee työtä sen puolesta, että ulkomaalaisia ja etnisiä vähemmistöjä ei syrjitä. Valtuutettu ei käsittele yksittäisiä turvapaikkahakemuksia tai oleskelulupahakemuksia. Hän ei voi muuttaa poliisin tai maahanmuuttoviraston päätöksiä.

Joskus valtuutettu voi kuitenkin sanoa mielipiteensä yksittäisessä asiassa, joka koskee turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen maasta karkottamista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos tapauksella on tärkeä yleinen merkitys.