Ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ihmiskauppaan liittyvien asioiden asiantuntija.

Valtuutettu seuraa ihmiskaupan vastaista työtä ja ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä. Hän seuraa myös, miten Suomi noudattaa kansainvälisiä velvoitteita ja miten ihmiskauppaan liittyvä lainsäädäntö toimii.

Valtuutettu antaa ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja, jotka liittyvät ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen. Hän voi myös antaa oikeudellista neuvontaa ja joissakin tilanteissa avustaa uhreja oikeudessa.

Valtuutettu raportoi Suomen ihmiskauppatilanteesta joka vuosi valtioneuvostolle. Lisäksi hän tekee eduskunnalle joka neljäs vuosi laajan raportin, joka sisältää ihmiskauppa-asioihin liittyviä suosituksia.