Mikä ei ole syrjintää?

Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos

  • kohtelu perustuu lakiin
  • kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite
  • keinot tavoitteen saavuttamiseen ovat kohtuullisia.

Jos esimerkiksi alle 18-vuotias ei pääse sisälle ravintolaan joka on asettanut tällaisen ikärajan asiakkaille, kysymyksessä ei ole syrjintä. Laki mahdollistaa alle 18-vuotiaiden erilaisen kohtelun ravintoloissa.

Oikeus erilaiseen kohteluun työsuhteessa ja työhönotossa

Erilainen kohtelu työpaikalla ja työharjoittelussa on sallittua, jos kohtelu perustuu siihen, että työtehtävien suorittamisessa tarvitaan jotakin tiettyä taitoa tai ominaisuutta. Esimerkiksi jokin uskonnollinen yhteisö haluaa  todennäköisesti uskonnolliseen työhön palkata töihin vain sellaisen henkilön, joka edustaa samaa uskontoa. On myös mahdollista, että jonkin etnisen vähemmistön tai seksuaalivähemmistön järjestöön valitaan mieluiten sellainen henkilö, joka edustaa samaa vähemmistöä.

Henkilöä saa kohdella eri tavalla myös silloin, jos kohtelulla on perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite. Samoin on silloin, jos erilainen kohtelu johtuu eläke-etuuksien tai työkyvyttömyysetuuksien ikärajoista.

Positiivinen erityiskohtelu

Syrjintää eivät ole sellaiset toimenpiteet, jotka parantavat tietyn heikommassa asemassa olevan ryhmän asemaa ja olosuhteita. Tällöin voidaan puhua positiivisesta erityiskohtelusta.

Positiivinen erityiskohtelu on oikeutettua, jos sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta tai estää tai poistaa syrjinnästä johtuvia haittoja. Positiivisella erityiskohtelulla voidaan siis ehkäistä myös muunlaisia haittoja kuin sellaisia, jotka johtuvat syrjinnästä.

Esimerkkejä positiivisesta erityiskohtelusta:

  • maahanmuuttajien koulutus, jonka tavoitteena on auttaa maahanmuuttajaa oppimaan suomea ja sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan
  • kiintiöt oppilaitokseen sellaisille ryhmille, jotka ovat heikommassa asemassa kuin muut
  • valmennus tietylle ryhmälle oppilaitoksen valintakoetta varten
  • työllistämistuki esimerkiksi nuorille.

Huono kohtelu tai asiakaspalvelu

Huono tai epäasiallinen kohtelu tai asiakaspalvelu ei aina ole lainvastaista syrjintää. Huono kohtelu voi olla syrjintää silloin, jos siihen liittyy jokin laissa kielletty syy.

Asiakas voi epäillä syrjintää esimerkiksi silloin, jos asiakaspalvelija antaa hänelle puutteellisia neuvoja. Huono palvelu ei kuitenkaan välttämättä johdu siitä, että asiakas on tietyn ikäinen, vammainen tai tiettyä etnistä alkuperää. Tilanne voidaan tulkita syrjinnäksi, jos asiakaspalvelija esittää halventavia kommentteja asiakkaasta tai ryhmästä, johon hän kuuluu.

Jos asiakas saa huonoa palvelua tai kielteisen päätöksen hakemukseensa, hän voi helposti ajatella, että se on syrjintää. Jos kohtelussa ei ole merkkejä kielletystä syrjinnästä, sitä ei voida viedä eteenpäin syrjintäasiana. Niissä tapauksissa asiakkaan on parasta käyttää muita keinoja, joilla hän voi hakea oikaisua tai muutosta päätökseen.