Ihmiskaupan uhrin auttaminen

Suomessa toimii ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Jos olet ihmiskaupan uhri, sinulla on oikeus saada apua sieltä.

Apu voi sisältää tukea

  • asumiseen
  • terveydenhoitoon
  • yleiseen elämäntilanteeseen
  • turvallisuuteen.

Ihmiskaupan uhri voi saada myös oikeudellista neuvontaa.

Tukitoimet pyritään järjestämään uhrin henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Käytännön tukitoimista vastaa ensisijaisesti kotikunta heillä, joilla on kotikunta Suomessa. Muiden osalta tukitoimista vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.

Voit päästä auttamisjärjestelmään, vaikka et ole varma, oletko ihmiskaupan uhri. Auttamisjärjestelmään voi päästä mukaan myös henkilö, joka ei ole ihmiskaupan vaan ihmiskaupan kaltaisen rikoksen uhri. Ihmiskaupan kaltaisia rikoksia ovat esimerkiksi törkeä paritus, kiskonnantapainen työsyrjintä ja laittoman maahantulon järjestäminen.

Törkeä paritus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että seksin myynnin kohteena on alle 18-vuotias uhri. . Kiskonnantapainen työsyrjintä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja pakottaa uhrin tekemään työtä huonoissa oloissa ja hyvin pienellä palkalla. Laittoman maahantulon järjestäminen tarkoittaa, että joku tuo ihmisiä Suomeen ilman virallisia asiapapereita, ja että nämä ihmiset maksavat hänelle siitä rahaa.

Tarkempaa tietoa ihmiskaupasta ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä on sivustolla www.ihmiskauppa.fi (sivusto on yleiskielinen).

Monet järjestöt tarjoavat apua ihmiskaupan uhreille. Niitä ovat esimerkiksi RikosuhripäivystysPakolaisneuvontaPro-tukipiste ja Monika-Naiset liitto ry.

Rikosuhripäivystys tukee rikoksen todistajaa ja uhria ja uhrin läheisiä.

Pakolaisneuvonta tukee turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja muita maahanmuuttajia Suomessa. Se neuvoo esimerkiksi oikeusasioissa.

Monika-Naiset liitto ry tukee naisia, joilla on maahanmuuttajatausta ja jotka ovat kokeneet väkivaltaa.