Hoppa till innehåll

Myndigheter deltar tillsammans med diskrimineringsombudsmannen i Helsingfors Pride parad

Tillägg den 29.6.2017:

Migrationsverket har meddelat att man drar sig ur deltagandet i Pride-paraden. Vi förstår den kritik som riktats mot vår inbjudan och Migris deltagande. För vår egen del fortsätter vi med dialogen om lhbti-rättigheter och alla andra ämnen inom vårt mandat tillsammans med alla myndigheter. 

I år ses en myndighetslastbil i Helsinki Pride-paraden den 1.7, i vilken representanter för olika myndigheter åker med för att uttrycka sitt stöd för hbtiq-personers mänskliga rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen bjöd offentliga aktörer med på paraden för att högtidlighålla Finlands hundraårsjubileum.

Pride-evenemang är internationellt uppmärksammade evenemang vars syfte är att försvara hbtiq-personers mänskliga rättigheter. För att fira Finlands hundraårsjubileum har diskrimineringsombudsmannen uppmanat alla ministerier och övriga offentliga aktörer att delta i Helsingfors Pride parad. Uppmaningen har mottagits huvudsakligen positivt, och det blir ett tiotal representanter för offentliga aktörer som stiger ombord på diskrimineringsombudsmannens lastbil.

- Jubileumsåret för Finland är en utmärkt tidpunkt för att för första gången sammankalla myndigheter till att tillsammans på paraden uttrycka sitt stöd för bättre förverkligade mänskliga rättigheter och till att fira Pride. I de övriga nordiska länderna och i flera andra länder har offentliga aktörer varit närvarande på Prideparader sedan många år tillbaka. Även i Finland har ministerier och myndigheter tidigare deltagit i evenemang under Pride-veckan. Nu ville vi göra det mera synligt än förr och på detta sätt ge hbtiq-personer starkare stöd, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Diskrimineringslagstiftningen förpliktar alla myndigheter att främja likabehandling och förebygga diskriminering bland annat vad gäller sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Detta förutsätter att myndigheterna handlar aktivt och ökar sina kunskaper om mångfalden av sexuell läggning och kön.

- Såväl regnbågsfamiljer, hbtiq-asylsökande, åldrande transpersoner som offer för hatbrott bör kunna känna sig jämlikt bemötta i alla myndighetskontakter.  Vi för regelbundet dialog om det här med olika myndigheter och inom vårt mandat ger vi feedback, också kritisk, om myndigheternas agerande. Även vi som övervakande myndighet arbetar på att höja vår kunskapsnivå, fortsätter Pimiä.

- Genom att vara närvarande på Prideparaden kan myndigheterna ta tillfället i akt att berätta om sin verksamhet samt lyssna till personers erfarenheter och önskemål, konstaterar Pimiä.

Efter paraden kan diskrimineringsombudsmannen träffas på en picknick i Brunnsparken, där tiotusentals människor ska fira Helsingfors Pride-parkfest.

Diskrimineringsombudsmannen ordnar tillsammans med Seta under Prideveckan ett diskussionstillfälle med hbtiq-frågor inom polisen på agendan. Under mötet presenterar bland annat den europeiska hbtiq-polisorganisationen EGPA sin verksamhet åt finländska polisrepresentanter.

Följande offentliga aktörer kommer att ha sina representanter med på lastbilen tillsammans med diskrimineringsombudsmannen:

 • Folkpensionsanstalten FPA
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • justitieministeriet
 • jämställdhetsombudsmannen
 • Människorättscentret
 • Polisstyrelsen
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • statsrådets kansli
 • Utbildningsstyrelsen
 • utrikesministeriets människorättsenhet
 • undervisnings- och kulturministeriet
 • Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori
 • Kyrkan i Helsingfors
 • Vanda församlingar

 

Mer information om diskrimineringsombudsmannens myndighetssamarbete:

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om hbtiq-asylsökande (på finska)

Diskrimineringsombudsmannens blogginlägg om förflyttning av demonstrationer

Diskrimineringsombudsmannens blogginlägg om kyrkans roll som främjare av likabehanling

 

22.06.2017