Tämän videon sisältö löytyy tekstimuodossa suomenkielisen sivumme asiakaspalvelu-sivulta.

Miten syrjintään voi puuttua?

Syrjintää tai epäasiallista kohtelua kokeneilla on tilanteesta riippuen mahdollisuus valita, kenen toimijan kanssa haluaa asiaa selvittää. Esimerkiksi jos katsoo tulleensa syrjityksi vammaisuuden takia julkisessa terveydenhoidossa, voi syrjintäasian viedä valintansa mukaisesti käsiteltäväksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, potilasasiamiehelle tai aluehallintovirastoon. Eri toimijoilla on erilaisia toimivaltuuksia ja mahdollisuuksia selvittää ja puuttua syrjintään, joista on hyvä olla tietoinen ennen päätöksen tekoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle voi tehdä kantelun.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin, kun otat meihin yhteyttä syrjintäasiassa:

  • Missä ja milloin koet tulleesi syrjityksi?
  • Kuka kohteli sinua syrjivästi?
  • Miten sinua mielestäsi kohdeltiin syrjivästi?
  • Onko tapahtuneelle todistajia tai kirjallista aineistoa? 
  • Oletko vienyt asiaa käsiteltäväksi muualle?
  • Mikä viranomaistaho käsittelee/on käsitellyt asiaasi? (esim. eduskunnan oikeusasiamies, poliisi, hallinto-oikeus)

Kanteluun tulisi liittää kopiot asiaa koskevista päätöksistä tai muista asiakirjoista.

Jos haluat lähettää meille kantelun sähköpostitse osoite on: yvv(at)oikeus.fi

Tai postitse osoitteeseen:
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoa tekstimuodossa ohjeista yhteydenottoon löytyy ohjeet yhteydenottoon -sivulta.

Näin otat yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun

Oletko kokenut syrjintää? Voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun täyttämällä kantelulomakkeen, puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Henkilökohtaisesta tapaamisesta on aina sovittava etukäteen.

Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus esimerkiksi arkaluontoisten yksityiselämään liittyvien asioiden osalta. Voit kannella samanaikaisesti vain yhdelle viranomaiselle, joten emme käsittele kanteluasi samanaikaisesti muun viranomaisen kanssa.

Toimiston työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit myös tehdä kirjallisen kantelun muulla kielellä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto käännättää kantelusi. Toivomme, että kantelusi pituus olisi korkeintaan kaksi sivua. Tarvittaessa voimme myös järjestää tulkkauksen.

Tietoa asiakaspalvelustamme tekstimuodossa löytyy asiakaspalvelu-sivulta.