Hyppää sisältöön

Yle syrji riskiryhmään kuuluvaa vammaista henkilöä, kun se kielsi kasvomaskin käytön vaalitentin osallistujilta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun käsittelemässä tapauksessa Yleisradio kielsi vammaisuutensa vuoksi koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvaa henkilöä käyttämästä kasvomaskia Ylen vaalitentissä. Voimassa olleissa valtakunnallisissa koronavirusohjeissa suositeltiin tilaisuuden ajankohtana kasvomaskin käyttöä sisätiloissa. Yle ei myöskään suostunut toteuttamaan vaihtoehtoisia tapoja, joilla henkilö olisi pystynyt osallistumaan vaalitenttiin terveysturvallisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti tapauksessa sovintoa ja Yle on maksanut henkilölle hyvitystä syrjinnästä 3000 euroa.

Tapauksessa henkilö ei pystynyt osallistumaan Ylen järjestämään vaalitenttiin, koska Yle kielsi kasvomaskin käytön osallistujilta. Henkilö kuuluu vammaisuutensa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, mikä oli myös Ylen tiedossa hyvissä ajoin ennen vaalitenttiä. Yle ei myöskään suostunut järjestämään vaihtoehtoisia tapoja, joiden avulla riskiryhmään kuuluva henkilö olisi voinut osallistua tilaisuuteen niin, että hän pystyisi pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin. Riskiryhmään kuuluva henkilö oli asiasta yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle antamassaan selvityksessä Yleisradio kertoi, että yhtiö oli kiinnittänyt erityistä huomiota vaalitentin kuvaustapahtuman terveysturvallisuuteen sekä pyrkinyt siihen, että kaikki puolueet ovat edustettuina tasapuolisesti lähetyksessä ja että katsojilla on ollut mahdollisuus arvioida osallistujien esiintymistä yhtäläisin perustein. Valtuutettu katsoo kuitenkin, että Yle ei selvityksessään tuonut esiin hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia syitä sille, että se ei hyväksynyt kasvomaskin käyttöä tilaisuudessa. Valtuutettu katsoo myös, että vammaisen henkilön Yleltä pyytämiä kohtuullisia mukautuksia, joiden avulla hän olisi voinut osallistua ohjelmaan, ei voitu pitää kohtuuttomina.

– Jokaisella on perustuslaillinen oikeus osallistua poliittiseen toimintaan ja vammaisen henkilön tulee voida osallistua poliittiseen vaalityöhön yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yleisradiolla on myös aivan erityinen ja laissa säädetty tehtävä tukea yhdenvertaisuutta ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia, vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen summaa.

Yleisradio on syrjinyt riskiryhmään kuuluvaa henkilöä välillisesti, kun se ei ole hyväksynyt kasvomaskin käyttöä vaalitenttiin osallistuvilta. Yle myöntää syrjineensä henkilöä ja sitoutuu siihen, että jatkossa vammaiset ihmiset voivat osallistua Ylen ajankohtaisohjelmiin tosiasiallisen yhdenvertaisina osallistujina ja osana yleisöä. Sovintosopimuksessa Yle myös sitoutuu järjestämään henkilökunnalleen koulutusta vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistamisesta.

Lainsäädäntö

Perustuslain 6 §:ssä säädetään yhdenvertaisuusperiaatteesta ja syrjinnän kiellosta sekä 14 §:ssä poliittisesta osallistumisoikeudesta.

Laki Yleisradio Oy:stä koskevan 7 §:n mukaan yhtiön tehtävänä on palvella jokaista henkilöä yhtäläisin ehdoin ja ohjelmatoiminnan tulee erityisesti tukea yhdenvertaisuutta, kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä säädetään syrjinnän kiellosta muun muassa terveydentilan ja vammaisuuden perusteella.

Valtuutettu voi yhdenvertaisuuslain 19 § nojalla ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi yhdenvertaisuuslain noudattamista koskevassa asiassa. 

Yhdenvertaisuuslain 23 § mukaan syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

29.11.2022