Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tervehdys Saamelaiskäräjille Saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlassa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman osallistuu tänään 28.11.2023 Saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlaan Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Alla valtuutetun juhlatervehdys saamelaiskäräjille.

Kiitos, että saamme olla täällä juhlistamassa Saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlaa! 
Kuluneiden viidenkymmenen vuoden aikana sekä alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeus että saamen kielten ja kulttuurin asema Suomessa ovat kehittyneet huomattavasti. Saamelaisilla on saamelaiskäräjien kautta oma ääni suomalaisessa yhteiskunnassa. Oman kielen käyttökieltojen sijaan saamelaisilla on oikeus oppia omaa kieltään ja kotiseutualueella myös saada koulutusta omalla kielellään. 

Historian ja nykyisyydenkin osalta on tärkeää voida käsitellä myös vaikeita asioita. On välttämätöntä, että kolonialismin historiasta ja sen vaikutuksista nykyisyydessä käydään Suomessa laajempaa keskustelua. Saamelaisiin kohdistunut kolonialismi on osa tätä historiamme synkempää osaa. Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on käsitellä historiallista ja nykyistä syrjintää ja luoda pohjaa saamelaisten oikeuksien paremmalle toteutumiselle. 

Alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien toteutumiseksi on ensisijaisen tärkeää, että saamelaiskäräjälaki uudistetaan. Uudistuksella on saamelaiskäräjien edustajien vahva enemmistön tuki. Suomalainen yhteiskunta ei voi ylläpitää repivää keskustelua saamelaisuudesta viivyttämällä perusteettomasti lain uudistamista. Meidän on syytä luottaa siihen, että hallituksen esitys annetaan vielä tämän vuoden aikana. Se olisi sopiva tapa myös juhlistaa saamelaisvaltuuskunnan ja saamelaiskäräjien yhteistä viisikymmenvuotista historiaa.

Toivotan Saamelaiskäräjille menestystä tuleville vuosikymmenille, ja tämän myötä vahvempia oikeuksia saamelaisille ja saamen kielille ja saamelaiselle kulttuurille.

28.11.2023