Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset hallituskaudelle 2023–2027

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee useita toimenpiteitä seuraavalle hallituskaudelle yhdenvertaisuuden edistämiseksi, syrjintään puuttumisen tehostamiseksi, ulkomaalaisten oikeuksien parantamiseksi sekä ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn kehittämiseksi.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen vaatii pitkäjänteisiä toimia läpi hallituskausien ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan suunnitelmallisia politiikkatoimia, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo tulevalta hallitukselta vahvaa sitoutumista syrjinnän, ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön sekä ihmisoikeusmyönteistä politiikkaa ulkomaalaisten oikeuksien edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositukset tulevalle hallituskaudelle perustuvat valtuutetun asiantuntijatyöhön, tutkimustietoon sekä asiakastyön havainnoista ja sidosryhmätyön kautta tulleeseen tietoon. Osa suosituksista on kirjattu myös valtuutetun kertomukseen eduskunnalle (pdf), joka luovutettiin eduskunnalle keväällä 2022. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yhtyi mietinnössään useimpiin valtuutetun antamiin suosituksiin ja edellyttää valtioneuvostolta useita valtuutetun suosituksiin perustuvia toimenpiteitä. 

Hallitusohjelmaan tarvitaan toimia syrjinnän ehkäisemiseksi, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi sekä ulkomaalaisten oikeuksien ja ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittaa hallitusohjelmaan muun muassa sateenkaaripoliittisen ohjelman laatimista sekä rasisminvastaisen ohjelman jatkamista. Valtuutetulla on myös useita suosituksia muutoksista ulkomaalaislakiin. Valtuutettu ehdottaa, että osa muutoksista toteutetaan ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen osana, mutta osa muutostarpeista on kiireellisempiä esimerkiksi ihmiskaupan uhrien oikeuksien turvaamiseksi. Tämän lisäksi valtuutettu ehdottaa ulkomaalaislakiin muutosta, jolla vähennetään syrjinnän riskiä. Ulkomaalaislaki on nykyisellään epäselvä eikä riittävällä tavalla estä etnistä profilointia. Valtuutettu katsoo, että ulkomaalaislaissa säädettyä etnisen profiloinnin kieltoa on välttämätöntä uudistaa säännöksen epäselvyyden ja syrjintäriskien vuoksi siten, että etnisen syrjinnän kielto huomioidaan säädöksessä ja sen perusteluissa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää hallitusohjelmasuosituksissaan huomiota useaan asumiseen liittyvään haasteeseen. Tällä hallituskaudella ei ole päästy tavoitteisiin vähentää asunnottomuutta ja työtä on välttämätöntä jatkaa. Oikeus asuntoon on perusoikeus ja edellytys turvalliselle elämälle. Esteettömyyteen liittyvissä suosituksissaan valtuutettu ehdottaa tiukempaa lainsäädäntöä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee myös muun muassa koulutukseen liittyviä yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä, työelämän yhdenvertaisuuden edistämiseen suunnattuja hankkeita ja tekoälyn yhdenvertaisuusvaikutusten huomioonottamiseen liittyviä toimia.

Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön muun muassa, että rikoslakia tarkastellaan kokonaisuutena ja sen muutostarpeet arvioidaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Rikoslakia on muutettava siten, että se tunnistaa nykyistä paremmin lähisuhdeväkivallan erityispiirteitä. Raportoija suosittelee myös muita toimia, joilla parannetaan uhrien palveluja, avunsaantia, tukea ja suojelua. 

Tutustu yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksiin hallituskaudelle 2023–2027 (PDF)

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Tämä tarkoittaa, että valtuutettu päättää itse toiminnastaan ja painopisteistään. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on monta eri toimivaltaa ja tehtävää, joita yhdistää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttaminen sekä perus- ja ihmisoikeuksien valvonta ja edistäminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana sekä kansallisena naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana.  Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetun lakisääteinen tehtävä valvoa maastapoistamisen täytäntöönpanoa.  

13.12.2022