Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto ulkoministeriölle: Suomessa asuvien afganistanilaisten oikeus perhe-elämään turvattava

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lähettänyt kannanoton ulkoministeriölle. Valtuutettu katsoo, että Suomessa asuvien afganistanilaisten oikeus perhe-elämään on turvattava ja Suomen viranomaisten on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Joulukuussa voimaan tulleen asetuksen tavoitteena oli turvata Suomessa asuvien afganistanilaisten oikeus perhe-elämään ja mahdollistaa afganistanilaisten oleskelulupahakemusten käsittely vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen aikana. Tapa, jolla Suomen viranomaiset ovat toimeenpanneet asetusta tähän asti, on kuitenkin toistaiseksi johtanut päinvastaiseen lopputulokseen. Teheranissa on nyt afganistanilaisia, joilla ei ole tietoa asioidensa käsittelyaikataulusta Suomen edustustossa, ja joiden lupa oleskella Iranissa on päättymässä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on jo pitkään kiinnittänyt huomiota Suomessa oleskeluluvalla asuvien afganistanilaisten heikkoihin mahdollisuuksiin saada perheensä yhdistettyä. Afganistanin muuttuneen tilanteen seurauksena afganistanilaisille myönnettiin syksyllä 2021 mahdollisuus asioida perheenyhdistämisasioissa Iranin Teheranissa Suomen edustustossa poikkeusluvalla. Poikkeusluvan saamiseksi hakijoilla tuli olla käytännössä sekä viisumi, että lentoliput Afganistanista Iraniin ja takaisin. Joulukuun alussa tasavallan presidentin asetuksella afganistanilaisten asiointi Teheranissa mahdollistettiin ilman poikkeuslupaa. Asetuksen tarkoituksena oli mahdollistaa afganistanilaisten oleskelulupahakemusten käsittely vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Viime kuukausien aikana yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on saatettu runsaasti tapauksia, joissa Suomessa asuvat afganistanilaiset ja heidän Afganistanissa ja sen lähialueilla oleskelevat perheenjäsenensä ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin, eivätkä viranomaiset ole turvanneet heidän oikeuttaan perhe-elämään. 

- Yhteydenotoissa esiin tulevat perheenyhdistämisen ongelmat ovat vakavia ja akuutteja. Viranomaisten tulee ryhtyä viipymättä toimiin tilanteen korjaamiseksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman korostaa.

Yhteydenotoista käy ilmi, että perheet ovat syksyllä 2021 toimineet ulkoministeriön poikkeuslupamenettelyä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Saatuaan poikkeusluvan edellytyksenä olleen Iranin viisumin, perheet ovatkin saaneet tiedon, että uuden asetuksen vuoksi poikkeuslupamenettely on lakkautettu ja heidän ei ole mahdollista saada ajanvarauksia Teheranin edustustoon ennen helmikuuta 2022. Tällöin heidän jo saamansa viisumit eivät enää ole voimassa. Perheiden yhteydenotoissa toistuu myös se, etteivät he monista yrityksistään huolimatta ole saaneet vastauksia ulkoministeriöltä tai Teheranin edustustolta viesteihinsä.

Valtuutetun viime aikoina saamissa yhteydenotoissa perheenyhdistämisen hakijoina kerrotaan olevan pääosin naisia ja lapsia, jotka ovat nyt Teheranissa siten, että heidän viisuminsa ovat juuri päättymässä. Heidän ei ole mahdollista matkustaa takaisin kotimaahansa Afganistanin vallitsevan tilanteen vuoksi.

Viranomaisten on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin Teheranin edustustossa asioimaan tulleiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi

Suomen viranomaisten toimintatavat ja passiivisuus tilanteen ratkaisemiseksi voivat johtaa siihen, että hakijat eivät saa hakemusasioitansa asianmukaisesti vireille ja käsittelyyn ollenkaan. 

- Vallitsevassa tilanteessa on suuri uhka, että Iran palauttaa Suomessa asuvien afganistanilaisten vaimoja ja lapsia sekä muita sukulaisia takaisin Afganistaniin, jossa heillä on suuri riski joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman painottaa.

Valtuutettu katsoo, että ulkoministeriön on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja hyvän hallintotavan toteutumisen varmistamiseksi. Ulkoministeriön on varmistettava, että Iranissa oleskelevat, Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenjäsenet voivat hoitaa hakemuksiinsa liittyvät asiat Teheranin suurlähetystössä mahdollisimman pian. Valtuutettu on pyytänyt kannanotossaan ulkoministeriötä ilmoittamaan siitä, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.

Valtuutetun kannanotto löytyy kokonaisuudessaan alta pdf-tiedostona.

Kannanotto on toimitettu ulkoministeriölle ja maahanmuuttovirastolle. Lisäksi kannanotto on lähetetty tiedoksi ulkoministerille, sisäministerille, sisäministeriölle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kannanoton julkisesta versiosta on poistettu yksilöintitiedot yhteyttä ottaneiden henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen.  Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa.

20.01.2022