Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Invalidiliitto järjestivät julkisille oikeusavustajille koulutuksen liittyen vammaisiin henkilöihin oikeusavun asiakkaina

Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti julkisille oikeusavustajille Vammaiset ihmiset oikeusavun asiakkaina -koulutuksen ensimmäisen osan Asianajo syrjintäasioissa 24. tammikuuta 2024. Koulutuksen toinen osa Asianajo vammaispalveluasioissa  järjestetään ensi syksynä 6. marraskuuta. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Invalidiliiton kanssa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana myös oikeusministeriön koulutustiimi. Julkiset oikeusavustajat (JOA) ry oli havainnut tarpeen koulutukselle, jotta he pystyisivät paremmin vastaamaan syrjintään liittyviin oikeusprosesseihin. Koulutusten taustalla oli lisäksi tarve saada lisää tietoa vammaisuudesta ja vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä ja siihen puuttumisesta

Koulutuspäivän ensimmäinen osa järjestettiin lähiopetuksena ja siihen osallistui yli 40 oikeusavustajaa ympäri Suomen. Päivän avasi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman puheenvuorollaan yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä ja roolista syrjinnän selvittämisessä.

Koulutuspäivän keskiössä oli vammaisuus syrjintäperusteena, ja päivän aikana syvennyttiin yhdenvertaisuuslakiin monipuolisten näkökulmien ja oikeustapausten valossa . Lisäksi käsiteltiin lautakunnan oikeuskäytäntöä sekä YK:n vammaisyleissopimusta. Päivän aikana kuultiin erilaisia puheenvuoroja liittyen vammaisuuteen ja esteettömyyteen mukaan lukien miten syrjintä tunnistetaan, esteettömyyden laiminlyönti syrjintänä, vammaisten henkilöiden syrjintä työelämässä ja vammaiset henkilöt rikokset uhreina. Lisäksi koulutuksessa käsiteltiin YVL 23 § mukaisen syrjinnän uhrille tuomittavan hyvityksen vaatimisesta ja määrästä.

Tällä hetkellä eduskunnassa ollaan uudistamassa vammaispalvelulakia. YK:n vammaisyleissopimuksen tarkoituksena on kattaa vammaisuuden käsite mahdollisimman laajasti eikä rajata minkäänlaista vammaisuutta sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Monessa puheenvuorossa korostettiin vammaisuuden määritelmän ymmärtämistä konteksti- ja ympäristösidonnaisena eli siten, ettei keskeistä ole diagnoosit vaan toimintarajoitteiden yhteys ympäröivään yhteiskuntaan.

Seminaaripäivän puheenjohtajana toimi Heikki Kotajärvi, julkinen oikeusavustaja, Pirkanmaan oikeusaputoimistosta. Koulutus toteutettiin yhteistytössä Invalidiliton, oikeusministeriön koulutustiimin ja JOA ry:n kanssa.

19.02.2024