Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esitti huolenaiheensa naisiin kohdistuvasta väkivallasta GREVIOlle

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan asiantuntijakomitea (GREVIO) on vieraillut 15.–19. tammikuuta Suomessa. Maavierailu toteutettiin osana Istanbulin sopimuksen valvontaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana Suomessa ja tapasi komitean yhdessä muiden itsenäisten valtuutettujen ja perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on nostanut esiin suurimmat huolenaiheensa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä Suomessa. Väkivallan vastaisten toimien on oltava sukupuolisensitiivisiä, selkeästi koordinoituja kaikilla päätöksenteon tasoilla, ja niille on osoitettava korvamerkitty rahoitus.

Ennen maavierailua Suomen hallitus on vastannut GREVIOn temaattiseen kysymyssarjaan. Kysymykset koskivat laajasti väkivallan vastaisia rakenteita, väkivallan ennaltaehkäisyä, viranomaisten koulutusta sekä uhrien tukea ja tunnistamista palvelujärjestelmässä. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi komitealle omat näkemyksensä Suomen tilanteesta viime vuoden lopussa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on nostanut suurimmiksi huolenaiheiksi naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen seuraavat asiat:

• Kansalliset väkivallan vastaiset toimet eivät ole johdonmukaisesti ja läpileikkaavasti sukupuolisensitiivisiä.
• Väkivallan vastaisia toimia ei koordinoida kaikilla päätöksenteon tasoilla.
• Hallitus ei arvioi valtion budjettia sukupuolinäkökulmasta eikä arvioi julkisen talouden leikkauksien vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Yleisten julkisten palvelujen osalta tulisi varmistaa sukupuolisensitiivinen lähestymistapa väkivaltaan. Koska tutkimustiedon mukaan, esimerkiksi parisuhteessaan väkivaltaa kokevat kertovat hyvin harvoin väkivallasta viranomaisille, uhrien tunnistaminen ja tukeminen edellyttää eri alojen ammattihenkilöiltä säännöllistä väkivallan puheeksi ottoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että kaikilla päätöksenteon tasoilla on oltava selvästi määritelty vastuu väkivallan vastaisista toimista. Hyvinvointialueiden ja kuntien tulisi noudattaa valtakunnallisia ohjeita lähisuhdeväkivallan ehkäisystä. Valtuutettu kannattaa lisäksi sitovaa lainsäädäntöä, jossa selkeytettäisiin väkivallan vastaisen työn rakenteita alue- ja kuntatasolla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei pidä väkivallan vastaiseen työhön osoitettuja resursseja riittävinä, ja julkisten menojen leikkaukset heikentävät tilannetta entisestään. Lisäksi kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tuottaa sukupuolisensitiivisiä ja naiserityisiä palveluja uhreille ja väkivallan tekijöille vaikeutuu, jos hallitus vähentää STEA-rahoitusta.

GREVIO arvioi Suomen tahtoa ja toimia torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Suomi on sitoutunut noudattamaan Istanbulin sopimusta, eli Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Komitea kävi 15.-19. tammikuuta Suomessa arvioimassa kansallisia toimia ja tapaamassa viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä. GREVIO antaa loppuvuodesta johtopäätöksensä Suomen tilanteesta. (Ks. lisätietoa Istanbulin sopimuksen Suomen maasivulta

04.02.2024