Hyppää sisältöön

Vammaiset lapset ulkoilivat koulussa häkkimäisesti aidatulla alueella – kunta maksoi hyvitystä syrjinnästä yhteensä 10 000 euroa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa syrjintätapauksessa Pöytyän kunnan ja peruskouluikäisten oppilaiden välillä. Tapauksessa on kyse Pöytyän kunnan peruskoulussa käytössä olleesta ulkoilumenettelystä, jossa ensisijaisesti vammaiset oppilaat joutuivat ulkoilemaan rakennustyömaa-aidoilla häkkimäisesti rajatulla ulkoilualueella. Sovintoprosessissa oli mukana kolme rakennelmassa ulkoilemaan joutunutta oppilasta, joille kunta on maksanut hyvitystä yhteensä 10 000 euroa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki tapauksesta kantelupäätöksen vuoden 2021 helmikuussa nojaten yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntoon. Lausunnossaan yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi kunnan toimien olevan yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää sekä häirintää vammaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa kunnan ja sovintoprosessiin halukkaiden perheiden välillä. Valtuutettu katsoi, että vammaisten lasten erotteleminen muista oppilaista häkkimäisesti aidatulla ulkoilualueella synnytti vammaisia oppilaita nöyryyttävän ja halventavan ilmapiirin. Sovintoprosessin kautta lapset saivat hyvityksen kokemastaan syrjinnästä.

– Vammaisten lasten ulkoiluun käytetty häkkimäisesti aidattu alue oli epäinhimillistävä ja omiaan vaikeuttamaan sosiaalisten suhteiden rakentamista sekä lisäämään mahdollisia ennakkoluuloja, joita vammaiset lapset saattavat joutua kohtaamaan. Olemme tyytyväisiä, että syrjinnän kohteeksi joutuneet lapset saivat kunnalta hyvityksen syrjinnästä. Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kasvuympäristöön ja koulujen tulee huolehtia, että tämä myös toteutuu käytännössä, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa. 

Kunta perusteli toimintaansa sillä, että pihaan rakennetun aidatun alueen tarkoituksena oli oppilaiden turvallisuuden takaaminen, koska koulun lähistöllä kulkee vilkkaasti liikennöity tie. Kunnan sivistyslautakunta myönsi kuitenkin, että paras ratkaisu yhdenvertaisuuden kannalta olisi ollut rakentaa aita koko koulun piha-alueen ympärille, mutta määrärahoja aitaamiseen ei tuolloin ollut myönnetty.

Kunta on korjannut syrjintätilanteen ja nykyään koko koulualue on aidattu ja kaikki lapset voivat ulkoilla koulualueella turvallisesti ilman erottelua. Kunta lähti korjaamaan tilannetta nopeasti AVIn päätöksen jälkeen, ja esittää sovintosopimuksissa anteeksipyyntönsä sekä sitoutuu jatkossa järjestämään vammaisten lasten koulutuksen inklusiivisesti.

 

Valtuutettu voi yhdenvertaisuuslain 19 § nojalla ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi yhdenvertaisuuslain noudattamista koskevassa asiassa. Yhdenvertaisuuslain 23 § mukaan syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.
 

17.02.2022