Hyppää sisältöön

Syrjintä verkossa olevilla ilmoituspalstoilla

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja erilaisissa ilmoituspalveluissa esiintyvistä syrjivistä tai rasistisista ilmoituksista. Viimeisin yhteydenotto tuli asunnonvuokrausilmoituksesta, jossa vuokralaiselta vaadittiin Suomen kansalaisuutta ja sujuvaa suomen kieltä. Kyseinen ilmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen ja rikkoi syrjinnän kieltoa.  

Valtuutettu kävi keskusteluja Oikotie Asuntojen edustajan kanssa, joka ilmoitti, että he eivät suvaitse missään muodossa epäasiallista tai syrjivää ilmoittelua, ja että he haluavat kaikin tavoin edistää yhdenvertaisuutta ja edellyttävät sitä myös palvelun käyttäjiltä. Oikotie Asunnoilla on jo käyttöehdoissaan lauseke, jossa ilmoittaja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä aineistoa tai sisältöä, joka on syrjivää, loukkaavaa, solvaavaa, lain tai muuten hyvän tavan vastaista. Oikotiellä on myös rakennettu palveluun keinoja, joilla asiatonta ilmoittelua ehkäistään.  

Yksittäisen ilmoittajan vastuu 

Minkälaista syrjintää sitten ilmoituksissa on esiintynyt? Asuntoilmoituksessa on esimerkiksi yhdenvertaisuuslain vastaista vaatia vuokralaiselta Suomen kansalaisuutta. Asunnon vuokraaja ei myöskään voi ilmaista, että hän ei vuokraa asuntoa tietylle etniselle ryhmälle. Sujuvan suomen kielen vaatiminen saattaa muodostua syrjiväksi. Riittävän vuokranantajan ja vuokralaisen välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi on useita tapoja, kuten kommunikointi jollain osapuolille yhteisellä muulla kielellä kuin suomeksi tai tulkin välityksellä.    

Tämä kyseinen tapaus on yksi esimerkki yksityishenkilön syrjivästä toiminnasta, joka kuitenkin on myös yhdenvertaisuuslain vastaista. Kaikki tavaroiden ja palvelujen ilmoittaminen julkisesti kuuluu yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan. Yksittäinen palvelun tai tavaran ilmoittaja eli ilmoituksen laatija on yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös hyvitysvastuussa syrjivästä toiminnastaan, jos sen katsotaan olevan palveluntarjontaa. Syrjivästä ilmoituksesta voi siis joutua maksamaan korvausta syrjinnän uhrille. Esimerkkitapauksessa varsinaista uhria eli asuntoa hakenutta henkilöä ei ollut tiedossamme, joten hyvityksen maksaminen ei ollut ajankohtaista. 

Hyvät käytännöt ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tyytyväinen Oikotien tapaan käsitellä asiaa. Oikotiellä panostetaan sekä ilmoittajan ohjeistamiseen että asiakaspalvelun osaamiseen tunnistaa epäasialliset ja syrjivät ilmoitukset. Epäasialliset ilmoitukset poistetaan tai pyydetään muokkaamaan välittömästi ja tieto siitä lähtee ilmoittajalle. 

Yhteiskunnassamme on useita eri tavaroiden ja palvelujen verkostoja verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Valtuutetun kokemusten mukaan ilmoituspalvelujen tarjoajilla on erilaisia tapoja puuttua ilmoitusten epäasiallisuuteen. On tärkeää, että palvelualustojen tuottajat itse ymmärtävät, että vastuulliset toimijat puuttuvat syrjivään ilmoitteluun ja epäasialliseen toimintaan sekä pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta omalla esimerkillisellä toiminnallaan.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). 

Asuntojen myynti- ja vuokravälitys kuuluvat yleisesti saatavana olevana palveluna yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan (2 §). Asunnon myyjä ja vuokranantaja sekä välittäjä voivat valita vuokralaisen, mutta eivät syrjivin perustein. Myyjä, vuokranantaja ja välittäjä voivat luonnollisesti edellyttää ostajalta ja vuokralaiselta maksukykyä ja muiden vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyttämistä, mutta valintaa ei voi perustaa esimerkiksi henkilön alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon tai vammaisuuteen. Myyjä, vuokranantaja ja välittäjä syyllistyvät yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjintään, jos henkilöä ilman hyväksyttävää syytä (oikeuttamisperustetta) kohdellaan epäsuotuisammin henkilöön liittyvän syyn perusteella kuin toista henkilöä kohdeltaisiin.

Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan tavaroiden tai palvelujen tarjoajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, joka ammattimaisesti tarjoaa tavaroita tai palveluja yleisesti saataville. Ammattimaiseksi palvelujen tarjonnaksi katsotaan yksityisen henkilön sijoitusasunnon vuokraaminen ja siitä ilmoittaminen julkisesti. 

23.07.2020