Hyppää sisältöön

Ruotsinkielisten ihmisten kielellisten oikeuksien toteutuminen on varmistettava

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleet yhteydenotot osoittavat, että ruotsinkielisten ihmisten kielellisten oikeuksien toteutumisessa on merkittäviä puutteita. Yhteydenottoja tulee kaikilta elämänalueilta, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla on hankaluuksia saada palveluja ruotsiksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että viranomaisilla on velvollisuus turvata kielellisten oikeuksien täysimääräinen toteutuminen.

Perustuslaissa, kielilaissa ja potilaslaissa turvataan ruotsinkielisten oikeudet käyttää äidinkieltään viranomaisten kanssa asioidessa. Viranomaisilla on velvollisuus varmistaa, että palvelu ja asiointi onnistuu ruotsiksi ja suomeksi. Vaikka ruotsin kielellä on vahva laillinen asema, puuttuu ruotsinkielisiltä ihmisiltä usein tosiasiallinen mahdollisuus käyttää äidinkieltään.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleet yhteydenotot osoittavat, että kielellisten oikeuksien toteutumisessa on ongelmia kaikilla elämänalueilla, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on muun muassa käsitellyt tapausta, jossa henkilö ei ole saanut palvelua ruotsiksi vammaispalveluissa.

On erityisen tärkeää, että etenkin haavoittuvassa tilanteessa olevan ihmisen kielelliset oikeudet toteutuvat syrjimättömästi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut esimerkiksi tilanne, joissa ruotsinkielisellä nuorella ei ole ollut mahdollisuutta asioida äidinkielellään mielenterveyspalveluissa. Ei ole hyväksyttävää, että haavoittuvassa asemassa olevan nuoren kielelliset oikeudet eivät toteudu.

Kielilain mukaisesti viranomaisten tulee oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa myös, että jos ruotsinkielinen henkilö ei saa palvelua viranomaisessa ruotsiksi, voi viranomainen syyllistyä myös yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjintään. Viranomaisilla on myös yhdenvertaisuuslain mukaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta.

Viranomaisten tulisi tuntea nykyistä paremmin perustuslain takaamat kielelliset oikeudet ja niistä johtuvat velvoitteet, jotta yksilöiden oikeudet voidaan turvata.

06.11.2023