Hyppää sisältöön

Lausunto perustuslakivaliokunnalle saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta. Valtuutettu on ollut myös perustuslakivaliokunnan kuultavana asiasta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon keskeiset huomiot:

  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että saamelaiskäräjälain uudistaminen on yksi keskeisimmistä lainsäädäntöhankkeista, joka on saatava valmiiksi vielä tämän vaalikauden aikana.
  • Niin kutsutun ”lapinverokriteerin” poistaminen vaaliluetteloon merkitsemisen objektiivisista kriteereistä on perusteltua, eikä se ole syrjivä.
  • Yhteistoiminta ja neuvotteluvelvoitteen täsmennykset edistävät alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta.
  • Velvollisuus huomioida saamelaisten oikeudet selkeyttää viranomaisten velvollisuuksia ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista.
  • Kuntakiintiöitä koskevaa säädöstä on syytä muuttaa vastaamaan saamelaiskäräjien esittämää muotoilua.
  • Käsittelyssä olevat muutokset saamelaiskäräjälakiin edistäisivät alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien toteutumista Suomessa merkittävällä tavalla.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: lausunto perustuslakivaliokunnalle saamelaiskäräjälain uudistamisesta

26.01.2023