Hyppää sisältöön

Kirje ulkoministerille ja sisäministerille Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenjäsenten tilanteesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävinä on syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden edistämi-nen erityisesti vähemmistöjen osalta. Lisäksi valtuutetun tehtäviin kuuluu seurata toimialallaan Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain (1326/2014) 3 §:ssä säädetyn mukaisesti. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa.

Suomessa asuvien afganistanilaisten perheenjäsenet

Afganistanin turvallisuustilanne on romahtanut erittäin nopeasti ja riski siviileihin kohdistuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista on suuri.  Valtioneuvosto on kiitettävän nopeasti tehnyt päätökset evakuoida ja ottaa ulkomaalaislain 93 §:n nojalla Suomeen noin 170 Suomen suurlähetystölle, EU:lle ja Natolle työskennellyttä afgaania sekä heidän perheenjäsentään. 

Haluan kiinnittää painokkaasti huomiotanne siihen, että myös monen Suomessa oleskeluluvalla asuvan afganistanilaisen perheenjäsenet ovat nyt hädänalaisessa asemassa ja vaarassa joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Valtuutettu kiinnitti heidän tilanteeseensa erityistä huomiota jo kesäkuussa antamassaan lausunnossa. Suomella on heitä kohtaan velvoitteita, kansallisen ja EU-lainsäädännön nojalla. Esitän vakavan huoleni näistä perheenjäsenistä, Afganistanissa ja sen lähimaissa. Pyydän valtioneuvostoa pikaisesti järjestämään heidän pääsynsä Suomeen. Tilanne koskee ainakin perhesideoleskeluluvan saaneita ja oleskelulupaprosessissa vielä olevia perheenjäseniä, sekä niitä perheenjäseniä, jotka eivät ole päässeet jättämään oleskelulupahakemustaan Suomen New Delhin suurlähetystöön muun muassa koronarajoitusten vuoksi. 

Tilanne edellyttää toimenpiteitä niin ulkoministeriön kuin sisäministeriön hallinnonaloilla. Mahdollisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla ovat evakuointilennot ja nopeutettu oleskelulupien käsittely mahdollisesti ulkomaalaislain 93 §:n nojalla sekä nopea humanitaaristen viisumien käsittely. On myös tärkeää varmistaa konsulipalveluiden saatavuus Suomen edustustoissa kuten New Del-hissä ja Teheranissa sekä huolehtia toimivasta lähetystöyhteistyöstä Pohjoismaiden/EU-maiden kanssa. Uusien konsulaattipisteiden avaamista esimerkiksi Tadzikistaniin, Turkmenistaniin, Uzbekistaniin tai Pakistaniin on myös syytä arvioida.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu    Kristina Stenman

17.08.2021