Hyppää sisältöön

Homo-, bi- ja transfobiaan on puututtava määrätietoisesti: Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen ohjelma

Tänään 17.5. vietetään vuosittaista kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista IDAHOT – päivää, jolla kiinnitetään huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema ja oikeudet ovat parantuneet, mutta syrjintä on yhä yleistä ja esimerkiksi Pride-tapahtumiin kohdistuva häirintä on toistuvaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen ohjelma syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden suunnitelmalliseksi edistämiseksi. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat edistyneet viime vuosikymmenien aikana ja vastikään voimaan tullut translain (laki sukupuolen vahvistamisesta) uudistus on yksi keskeisistä viime vuosien edistysaskeleista. Suomi myös nousi sijalta 12 sijalle 6 viime viikolla julkaistussa eurooppalaisessa sateenkaarioikeuksien vertailussa, jonka toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe. Suomen sijoituksen nousu edellisestä vuodesta johtuu ennen kaikkea translain uudistamisesta. 

Edistyksestä huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat yhä syrjintää, häirintää, vihapuhetta ja jopa väkivaltaa. Vuoden 2022 aikana myös useisiin Pride-tapahtumiin kohdistui häirintää ja lähes kaikki Pride-tapahtumien järjestäjät kohtasivat ilkivaltaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia on myös kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi translain eduskuntakäsittelyn aikana julkinen keskustelu oli paikoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa halventavaa. Poliisin vuoden 2021 viharikostilastoista käy ilmi, että poliisin tietoon tuli 85 prosenttia enemmän rikosilmoituksia, joiden motiivin epäiltiin liittyvän seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, kuin vuonna 2020.

Lainsäädännön uudistukset eivät yksin riitä edistämään yhdenvertaisuutta, vaikka ne ovat tärkeitä ja välttämättömiä oikeuksien parantumiselle. Työtä yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä myös arjessa kaikkialla yhteiskunnassamme, kuten kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, työpaikoilla, kunnissa ja kaupungeissa sekä sote-palveluissa. 

- Yhteiskuntamme täytyy olla turvallinen ja yhdenvertainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Jotta tämä on mahdollista, yhdenvertaisuutta on edistettävä määrätietoisesti ja homo- bi- ja transfobiaan on puututtava tehokkaasti, painottaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma

Suomeen tarvitaan suunnitelmallista, määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että tulevalla hallituskaudella toteutetaan kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. 

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema ja oikeudet ovat kehittyneet jokseenkin hitaasti Suomessa. Jotta yhdenvertaisuutta voidaan edistää määrätietoisesti, tarvitaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tämän vuoksi katsomme, että sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma on tarpeen Suomessa, Kristina Stenman toteaa.

Toimintaohjelmassa täytyy kiinnittää huomiota muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuuteen, työelämäoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen koulumaailmassa sekä itsemääräämisoikeuteen ja monimuotoisten perheiden oikeuksien toteutumiseen. Lisäksi eri-ikäiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset on otettava huomioon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä nykyistä paremmin. Toimintaohjelman puitteissa on myös toteutettava turvallisuutta edistäviä toimia ja tehostettava viharikoksien ja väkivallan uhan vastaista työtä. Lisäksi toimintaohjelmassa täytyy huomioida lainsäädännölliset uudistustarpeet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävän asenneilmapiirin ja käytäntöjen nykyistä parempi toteutuminen.

Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.

17.05.2023