Hyppää sisältöön

Häirintä on lisääntynyt ja syrjintää aliraportoidaan – sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolella seisoo kuitenkin yhä suurempi joukko

Kun maailmaa katsoo sateenkaarevasta  näkökulmasta, tämänhetkinen suunta on huolestuttava. Moni asia tuntuu nyt kehityksen sijaan ottavan takapakkia. Suomessa Pride ja sateenkaari-ihmisten oikeudet ovat onneksi saaneet vuosien varrella taakseen yhä suuremman joukon tuen, ja se tekee muutoksesta mahdollisen. Isoja askeleita oikeaan suuntaan olisivat yhdenvertaisuusvaltuutetun peräänkuuluttamat eheytyshoitojen kieltäminen ja sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma.
 
Häirintä, vihapuhe ja viharikokset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat tuoreimpien raporttien mukaan lisääntyneet ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa. Pride-tapahtumia ja -liputuksia kohtaan on hyökätty viime vuosina useilla paikkakunnilla, ja monenlaisia syrjintää lietsovia  kommentteja on kuultu poliitikkojenkin suusta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat joutuvat perus- ja ihmisoikeuksia heikentävien lainsäädäntöhankkeiden myötä erityisen haavoittuvaan asemaan. 

Sateenkaarioikeuksia voi edistää syrjintää raportoimalla

Suomessa syrjintäepäilyjä seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi ilmoitetaan yhdenvertaisuusvaltuutetulle edelleen vähän. Aliraportointi kertoo ongelman piiloon jäämisestä: syrjintää ja häirintää kohdannutkaan ei aina tunnista sitä, ja toisaalta se ei välttämättä paljastu esimerkiksi rekrytointitilanteissa tai ylennyksistä päätettäessä. On myös mahdollista, ettei sen ilmoittamisesta koeta olevan hyötyä.

Jokainen viranomaisten tietoon tullut tapaus auttaa puuttumaan syrjintään ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Syrjintäyhteydenotto antaa arvokasta tietoa siitä, mihin syrjintään puuttumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteitä on tarpeen kohdistaa. Mitä enemmän meillä on tietoa työssä, koulutuksessa ja palveluissa tapahtuvasta syrjinnästä, sitä paremmin voimme yhteiskuntana tunnistaa kipupisteitämme ja tehdä tarvittavia muutoksia. Yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä, jos epäilee kohdanneensa syrjintää seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää valvoo Suomessa tasa-arvovaltuutettu. 

Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien osalta vuosikymmenten aikana saavutettu kehitys on merkittävää: lainsäädäntöön, tautiluokituksiin ja yhteiskunnan asenteisiin on saatu aikaan suuria muutoksia. Niitä tarvitaan edelleen kipeästi: valtuutettu esimerkiksi katsoo lausunnossaan, että eheytyshoidot tulisi kieltää kattavasti eri muodoissaan, mukaan lukien seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin tai ilmaisun tukahduttaminen. Tehtävää on vielä paljon myös transihmisten, intersukupuolisten ja muunsukupuolisten oikeuksien saralla.

Yhteiskunnallinen kehitys on ehdottomasti yhdenvertaisia oikeuksia ajaneiden sateenkaariaktivistien ja ihmisoikeusliikkeiden aikaansaannosta. Vähemmistöjen oikeudet ja yhdenvertaisuus eivät kuitenkaan toteudu, elleivät valtaa pitävät päättäjät ja enemmistöihin kuuluvat ihmiset valitse olla mukana edistämässä niitä. Aktiiviset teot ja tuen osoittaminen ovat erityisen tärkeitä nyt, kun hallitusohjelma ei sisällä kirjauksia sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämisestä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on muistuttanut toistuvasti, että Suomeen tarvitaan sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii suunnitelmallista, määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa. Toimintaohjelmassa täytyy keskittyä erityisesti itsemääräämisoikeuteen, osallisuuteen, työelämäoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen koulumaailmassa ja monimuotoisten perheiden oikeuksien toteutumiseen. Myös turvallisuutta edistäviä toimia sekä viharikosten ja väkivallan uhan vastaista työtä on tehostettava.  

Vaikka vastavoimia löytyy aina, asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana merkittävästi myönteisimmiksi. Viime vuosina pelkästään Helsinki Pride -kulkueeseen on osallistunut yli 100 000 ihmistä. Värikäs letka  kuljettaa mukanaan tärkeän viestin: sateenkaari-ihmisten oikeudet ja hyvinvointi eivät ole ainoastaan vähemmistön asia. Ne ovat kaikille kuuluvia ihmisoikeuskysymyksiä – ja niiden puolesta ollaan valmiita pitämään näkyvästi ja kuuluvasti ääntä jatkossakin.