Hyppää sisältöön

Fimlab-laboratorioiden esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on selvittänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella (nykyinen hyvinvointialue) laboratoriopalveluja tuottavan Fimlab Laboratoriot Oy:n ilmoittautumiskäytäntöjä sekä ilmoittautumisautomaattien saavutettavuutta. Selvityksen tuloksena laboratorio on kehittänyt käytäntöjään näkövammaisten yhdenvertaisten palvelujen parantamiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut yhteydenottoja tamperelaisilta näkövammaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole pystyneet käyttämään itsenäisesti Fimlab-laboratorioissa olevia kosketusnäytöllisiä ilmoittautumisautomaatteja niiden esteellisyyden vuoksi. Myös muut ilmoittautumiskäytännöt aiheuttivat sen, että näkövammaisilla henkilöillä ei ollut mahdollisuutta asioida laboratoriossa itsenäisesti ja käyttää palveluja ilman ajanvarausta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion mukaan asiassa syntyi olettama välillisestä syrjinnästä. Epäedullisempi asema syntyy erityisesti siitä, ettei itsenäinen laboratoriokäynti ilman ajanvarausta ole näkövammaiselle henkilölle mahdollista. Asioidessaan laboratoriossa yksin näkövammainen henkilö joutui turvautumaan toisten henkilöiden apuun, mikä voi lisäksi altistaa hänet henkilötietojensa väärinkäytöksille.

Fimlab-laboratoriot ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat nyt ryhtyneet parantamaan tilannetta. Fimlab on vastauksessaan yhdenvertaisuusvaltuutetulle ilmoittanut esimerkiksi ottavaansa toimipisteissään käyttöön äänimajakat sekä tarvittavat lattiamerkinnät, joilla näkövammainen ohjataan äänimajakan ja ilmoittautumisautomaatin luokse. Äänimajakkaan tulee toiminto, jonka avulla näkövammainen voi tehdä ilmoituksen laboratorion työntekijälle. Tämän ilmoituksen saatuaan työntekijä avustaa näkövammasta henkilöä ilmoittautumisessa. Nämä toimenpiteet Fimlab arvioi saavansa käyttöön elokuun 2024 loppuun mennessä. Äänimajakat sekä suunniteltu puhelinpalvelu edistävät näkövammaisten asiakkaiden yhdenvertaisuutta merkittävästi, koska ne mahdollistavat itsenäisen asioinnin laboratoriossa ilman ennakkoon tehtyä ajanvarausta.

Sosiaali- ja terveyspalveluja toteutettaessa on edistettävä esteettömyyttä

Fimlab on myös kertonut vahvistavansa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa liittyen näkövammaisen asiakkaan koko asiointipolun sujuvuuteen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että esteettömyys ja saavutettavuus suunnitellaan koko asiointipolun osalta. Tähän liittyy asiointi ja henkilökunnan ohjeistus koskien myös ilmoittautumisen jälkeistä aikaa, esimerkiksi vuoronumeroiden ilmoittaminen näkövammaiselle suullisesti sekä asiakkaan ohjaaminen näytönottohuoneeseen hänen vuoronsa koittaessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja toteutettaessa on edistettävä esteettömyyttä. Palvelujen toteuttaminen esteettömästi mahdollistaa kaikille palveluja tarvitseville palvelujen piiriin pääsyn ja mahdollisuuden käyttää niitä. Myös YK:n vammaissopimus edellyttää esteettömyyden huomioon ottamista kaiken palvelunsuunnittelun lähtökohtana. Esteettömyyden laiminlyönti voi olla yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää.

EU:n esteettömyysdirektiivin asettamiin ilmoittautumisautomaattien saavutettavuusvaatimuksiin liittyen valtuutettu huomauttaa, että direktiivissä asetetusta siirtymäajasta huolimatta saavutettavuuspuutteet automaateissa voivat johtaa yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn välilliseen syrjintään. Fimlabin automaatit eivät olleet esteettömyyslainsäädännön vastaisia, koska automaatteja koskee sääntely, jonka mukaan ne on saatettava esteettömyyslain säännösten mukaisiksi vasta siirtymäajan jälkeen.

02.07.2024